Nettleiepriser privat gjeldende fra 1. januar 2019

 

Våre kostnader for bruk av transmisjonsnettet (Statnett) har økt, og vil øke framover. TrønderEnergi Nett må derfor øke nettleia for å dekke inn denne kostnaden. TrønderEnergi Nett AS vil fortsatt ha en av landets laveste nettleier, jamfør NVEs statistikk.

 

TrønderEnergi Nett AS øker fastleddet på nettleia med kroner 250, og 1 øre per kWh for energileddet fra 1.1.2019. Begge beløp eksklusiv mva. Økningen er på 37,5 kroner per måned, eksklusiv mva. for en gjennomsnittskunde.

 

Nettleie privat er beregnet for husholdningsformål, dvs. boliger, hytter og fellesabonnement for gårdsdrift/bolig. 

Nettleieprisene er oppgitt inklusiv merverdiavgift på 25 %, inklusiv påslag for lovpålagt innbetaling til energifondet (Enova) på 1 øre/kWh og inklusiv forbruksavgift på elektrisk strøm på 15,83 øre/kWh. Det tas forbehold om endringer i priser og  offentlige avgifter.

NEH-L 
Hovedsikring  mindre eller lik 63A ved 230V eller 40A ved 400V  
Fastbeløp: 2 187,5 kr/år 
Energipris: 42,9125 øre/kWh 

NEH-S 
Hovedsikring mindre eller lik 125A ved 230V eller 80A ved 400V 
Fastbeløp: 5 312,5 kr/år 
Energipris: 42,9125 øre/kWh 

NEH-LF (Blokkprodukt). 
6 eller flere målere bak stikkledning. 
Hovedsikring mindre eller lik 63A ved 230V eller 40A ved 400V
Fastbeløp: 1 812,5 kr/år 
Energipris: 42,9125 øre/kWh 

Sesongpris
Nettleie med sesongvariabel energipris. Energiprisen varierer mellom sommer (april - sept) og vinter (jan - mars og okt - des). Avtaletid er minimum ett år.
 
NEH-LV Hovedsikring mindre eller lik 63A ved 230V eller 40A ved 400V
Fastbeløp: 2 187,5 kr/år 
Energipris sommer: 40,4125 øre/kWh 
Energipris vinter: 44,7875 øre/kWh 
 
NEH-SV Hovedsikring mindre eller lik 125A ved 230V eller 80A ved 400V
Fastbeløp: 5 312,5 kr/år 
Energipris sommer: 40,4125 øre/kWh 
Energipris vinter: 44,7875 øre/kWh 

NMH Effektmålt husholdning. 
Hovedsikring større enn 125A ved 230V eller 80A ved 400V 
Fastbeløp: 10 000 kr/år 
Energipris: 27,2875 øre/kWh 
Effektpris: avregnes etter anleggets høyeste timeverdi (høyeste målte effektuttak gjennom en time) i den enkelte kalendermåned.

Effektpris vinter (jan, feb, nov, des)

0-200 kW = 75 kr/mnd/kW
200-500 kW = 66,25 kr/mnd/kW
500-800 kW = 58,75 kr/mnd/kW
>800 kW = 50 kr/mnd/kW

Effektpris sommer (mars - okt)
0-200 kW = 56,25 kr/mnd/kW
200-500 kW = 50 kr/mnd/kW
500-800 kW = 43,75 kr/mnd/kW
>800 kW = 37,5 kr/mnd/kW

Leveringsplikt - strøm etter nettselskapets leveringsplikt
Nord Pool spotpris + 6,25 øre/kWh påslag første 6 uker, deretter økes det til spotpris + 25 øre/kWh