Om TrønderEnergi Nett

TrønderEnergi Nett er en av regionens største distributører av elektrisk kraft til privat- og bedriftskunder. Linjenettet går fra Osen i nord til Alvdal i sør. Selskapet har ansvar for utbygging, drift og vedlikehold av et omfattende regionalnett sør i Trøndelag og distribusjonsnett i sytten kommuner. Nettet overvåkes døgnet rundt av nettsentralen i Trondheim.