Priser nettleie - bedrift 

Gjelder fra 1.januar 2018.
Alle priser er oppgitt eks. merverdiavgift og forbruksavgift. Fastbeløp er inkl. lovbestemt påslag til Enovas energifond på 800 kr/år. Det tas forbehold om endringer i priser og avgifter. 
 
NET-L Hovedsikring mindre eller lik 63A ved 230V eller 40A ved 400V 
Fastbeløp: 2 300 kr/år 
Energipris: 16,5 øre/kWh 
Forbruksavgift: 16,58 øre/kWh 

NET-S Hovedsikring mindre el lik 125A ved 230V eller 80A ved 400V 
Fastbeløp: 4 800 kr/år 
Energipris: 16,5 øre/kWh 
Forbruksavgift: 16,58 øre/kWh 


Effektmåling

NMT Effektmålt næring, lavspenning.
Hovedsikring større enn 125A ved 230V eller 80A ved 400V 
Fastbeløp: 8 800 kr/år
Energipris: 5,0 øre/kWh 
Forbruksavgift: 16,58 øre/kWh 
Effektpris: kr/kW/mnd 

                                                                  0-200 kW   200-500 kW   500-1000 kW   >1000 kW 
        Vinter (jan, feb, nov, des) 60 53  47 40
    Sommer (mars-okt)   45 40 35 30


NM3-1 Effektmålt næring, høyspenning 

Fastbeløp: 20 800 kr/år 
Energipris: 2,8 øre/kWh 
Forbruksavgift: 16,58 øre/kWh
Effektpris: kr/kW/mnd                                 

                     0-500 kW    500-1000 kW    >1000 kW  
                                  Vinter (jan, feb, nov, des)   45  42 38
  Sommer (mars-okt)  35 33 28

                                          
For nettleietariffer der effektledd inngår, benyttes kWh-målere med timeregistrering.

Effektleddet avregnes etter anleggets høyeste timeverdi (høyeste målte effektuttak gjennom en time) i den enkelte kalendermåned. 

Redusert forbruksavgift 
For elektrisk kraft som benyttes i produksjonsprosesser i industri, bergverk, produksjon av fjernvarme og arbeidsmarkedsbedrifter som utøver industriproduksjon betales forbruksavgift på 0,48 øre/kWh. Det gis fritak, refusjon eller ytes tilskudd for avgift på kraft i noen særtilfeller, som for eksempel veksthusnæringen og i direkte sammenheng med produksjon av elektrisk kraft. Krav om avgiftsreduksjon eller fritak må dokumenteres. 
Mer informasjon og egenerklæringsskjema