Gå til innholdet

Info til kunder som har fått ny måler - pilotkunder

Når får jeg tilgang til informasjon om timesforbruket mitt?
Hvis du er en av de første kundene (pilotkunde) som allerede har fått ny automatisk strømmåler vil det ta noe tid før dette er på plass.
 
Når vil jeg motta første faktura basert på timesforbruk?
Hvis du er en av de første kundene (pilotkunde) som allerede har fått ny automatisk strømmåler vil det ta litt tid før timesavregning er på plass. Inntil videre vil du bli fakturert på vanlig måte basert på månedlig målerstand som vi mottar automatisk fra den nye strømmåleren din. I tillegg må du inntil videre lese av målerstand og sende inn avlesning. Ettersom vi fremdeles tester målerteknologien i vårt pilotprosjekt, med et begrenset antall kunder, er det ikke tilrettelagt for fakturering basert på timesforbruk ennå. Vi forventer at dette vil være på plass i nær framtid og før vi starter målerbytte hos et større antall kunder. 

Ønsker egentlig kundene nye automatiske strømmålerne?
En undersøkelse som TNS Gallup gjennomførte i 2016 viser at syv av ti er positive eller svært positive til nye, automatiske målere. Av dem som allerede har fått slik måler installert, er ni av ti positive. Dette tyder på at kundene ser langt flere fordeler enn ulemper med digitaliseringen.

Kan nettselskapet følge med på alt fra om jeg har gjester i huset, til hvilke elektriske apparater jeg bruker?
Det har vært noen mediesaker den siste tiden - der fokus har vært nettselskapets og uvedkommende aktørers mulighet for å overvåke nettkundenes aktivitet. Blant annet har datatilsynet uttalt skepsis til sikkerheten rundt automatiske strømmålere.  Vi mener at Datatilsynet skaper en unødvendig frykt for automatiske strømmålere. Nettselskapene er underlagt de samme strenge reglene som bankene når det gjelder personvern og datasikkerhet. All informasjon sendes ved bruk av unike krypteringsnøkler i et lukket nett. Og ingen utenforstående har tilgang til dataene, med mindre kunden selv gir fullmakt til det. Datatilsynet har dessuten selv vært med i forberedelsene til innføring av nye målere.

I teorien er det mulig å identifisere ulike typer elektriske apparater, basert på overharmoniske forstyrrelser (avtrykk) i strømnettet. Dette er derimot ikke mulig med våre automatiske strømmålere. Disse målerne har ikke tilstrekkelig prosessorkraft til å gi informasjon om hvilke apparater nettkundene benytter. I tillegg overføres måledata kryptert i et lukket nett og vil derfor være utilgjengelig for uvedkommende aktører.
  • Strømstans
  • Postadresse: TrønderEnergi Nett AS, Postboks 9480 Sluppen, 7496 Trondheim
    Fakturaadresse: TrønderEnergi Nett AS, Postboks 3243, 7439 Trondheim
    Leverings- og besøksadresse: TrønderEnergi Nett, Klæbuveien 118, 7031 Trondheim
  • © TrønderEnergi Nett AS | Personvern
    Webdesign og webutvikling: InCreo