Gå til innholdet

Nettleiepriser gjeldende fra 1. januar 2016

Regjeringen og samarbeidspartiene ble 23. november enige om budsjettet for 2016. I det opprinnelige forslaget lå en økning av forbruksavgiften på elektrisk kraft, elavgiften, på 0,35 øre/kWh. Avtalen endte med en ytterligere økning på 1,5 øre/kWh til 16,0 øre/kWh.  Avgiften for 2016 blir dermed 1,85 øre/kWh høyere enn for 2015. Inkludert mva. vil elavgiften utgjøre 20 øre/kWh for 2016.   

Alle priser er inkl. mva. Det tas forbehold om endringer i priser og avgifter.

Ordinær nettleie privat

NEH-L Hovedsikring mindre eller lik 63A ved 230V eller 40A ved 400V.
Fastbeløp: 1675 kr/år 
Energipris: 41,875 øre/kWh 
herav 
Enovaavgift: 1,25 øre/kWh 
Forbruksavgift: 20,00 øre/kWh 
Energitransport: 20,625 øre/kWh 

NEH-S Hovedsikring mindre eller lik 125A ved 230V eller 80A ved 400V. 
Fastbeløp: 5000 kr/år 
Energipris: 41,875 øre/kWh 
herav 
Enovaavgift: 1,25 øre/kWh 
Forbruksavgift: 20,00 øre/kWh 
Energitransport: 20,625 øre/kWh 

NEH-LF (Blokkprodukt). 6 eller flere målere bak stikkledning. Hovedsikring mindre eller lik 63A ved 230V eller 40A ved 400V. 
Fastbeløp: 1300 kr/år 
Energipris: 41,875 øre/kWh 
herav 
Enovaavgift: 1,25 øre/kWh 
Forbruksavgift: 20,00 øre/kWh 
Energitransport: 20,625 øre/kWh 

NMH Effektmålt husholdning. Hovedsikring større enn 125A ved 230V eller 80A ved 400V 
Fastbeløp: 10000 kr/år 
Effektpris: 625 kr/kW/år 
Energipris: 27,50 øre/kWh 
herav 
Enovaavgift: 1,25 øre/kWh 
Forbruksavgift: 20,00 øre/kWh 
Energitransport: 6,25 øre/kWh 

Sesongpris

Nettleie med sesongvariabel energipris. Energiprisen varierer mellom sommer (1. april - 30. september) og vinter (1. januar - 31. mars og 1. oktober - 31. desember). Avtaletid minimum ett år. 

NEH-LV 
Hovedsikring mindre eller lik 63A ved 230V eller 40A ved 400V. 
Fastbeløp: 1675 kr/år 
Energipris sommer: 39,375 øre/kWh 
Energipris vinter: 43,750 øre/kWh 
herav 
Enovaavgift: 1,25 øre/kWh 
Forbruksavgift: 20,00 øre/kWh 

NEH-SV Hovedsikring mindre eller lik 125A ved 230V eller 80A ved 400V. 
Fastbeløp: 5000 kr/år 
Energipris sommer: 39,375 øre/kWh 
Energipris vinter: 43,750 øre/kWh 
herav 
Enovaavgift: 1,25 øre/kWh 
Forbruksavgift: 20,00 øre/kWh 

Gebyrer og annet

Provisoriske anlegg og byggestrøm 
Til- og frakobling av anlegg kr 4375,00 
(Kontakt installatør for leie av byggestrømkasse) 

Inn- og utkobling av anlegg
Inn- og utkobling av anlegg i ordinær arbeidstid (kl 08.00 - 15.00 på hverdager) kr 1 650                      
Inn- og utkobling av anlegg utenfor ordinær arbeidstid kr 2 800
Inn- og utkobling av trafobryter i ordinær arbeidstid (kl 08.00 - 15.00 på hverdager) kr 3 300
Inn- og utkobling av trafobryter utenfor ordinær arbeidstid kr 5 600

Leveringsplikt 
Spotpris + 6,25 øre/kWh påslag første 6 uker, 
deretter økes det til spotpris + 25,00 øre/kWh 

Stengegebyr ved flytting 

Stenging / frakobling av anlegg ved oppsigelse 
av kundeforhold kr 1625,00 

Midlertidig stenging/gjenåpning bestilt av kunde (under 12 mnd) 
Stenging / frakobling av anlegg kr 1625,00 
+ fastbeløp for stengt periode 

Gebyr ved manglende betaling 
Stenging av anlegg kr 3250,00 
Oppmøtegebyr når forhåndsvarslet, avtalt stenging ikke blir utført kr 1625,00 
(Etter innfridd krav blir påsetting utført påfølgende hverdag kl 08.00 - 15.00) 

Gebyr ved bomtur 
Oppmøtegebyr når forhåndsvarslet, avtalt oppdrag ikke kan utføres kr 1625,00 

Målerkontroll bestilt av kunde 

Gebyr når det ikke blir funnet feil på måler kr 2500,00

Utgår fra 1. mars 2016
Installasjon pulsutgang måler kr 1250,00
og kr 93,75 i månedlig leie 

  • Strømstans
  • Postadresse: TrønderEnergi Nett AS, Postboks 9480 Sluppen, 7496 Trondheim
    Fakturaadresse: TrønderEnergi Nett AS, Postboks 3243, 7439 Trondheim
    Leverings- og besøksadresse: TrønderEnergi Nett, Klæbuveien 118, 7031 Trondheim
  • © TrønderEnergi Nett AS | Personvern
    Webdesign og webutvikling: InCreo