Gå til innholdet

Nettleie privatkunder

Nettleie privat er produkter beregnet for boliger, hytter og fellesabonnement for gårdsdrift og bolig. Gjelder ikke institusjoner som omfatter andre funksjoner eller annen virksomhet enn husholdningsformål.    
  
Hva er nettleie?
Nettleien er det du betaler for å få fraktet strømmen fra der den produseres og hjem til deg. Du har bare en strømledning inn til huset og kan derfor ikke velge nettselskap selv. Nettopp derfor er nettvirksomheten definert som en monopoloppgave der nettleien er sterkt regulert av nasjonale myndigheter. Nettselskapene kan ikke sette nettleien på egenhånd.

Hvordan fastsettes nettleien?
Norges vassdrags- og energidirektorat (NVE) setter grenser for hvor mye nettselskapene kan ta betalt fra sine kunder. Denne reguleringen skal hindre at du som kunde må betale høyere pris enn nødvendig. NVE tillater at selskaper som driver med lavere kostnader og dermed lavere nettleie, tjener mer penger enn et selskap som drives med høyere kostnader. Derfor er det lønnsomt for nettselskapene å holde kostnadene så lave som mulig. Dette gir lavere nettleie til kundene og økt inntjening til selskapet.

Hva består nettleien av?
Nettleien til private husholdninger består av et fastledd og et variabelt ledd knyttet til ditt forbruk. I tillegg må også nettselskapet gjennom nettleien kreve inn avgifter til staten. Disse er politisk bestemt. Avgiftene utgjør nå ca 50 % av det en kunde betaler i nettleie i Trondheim. Av ca 10 000 kr som en gjennomsnittskunde betaler, går ca 5 000 kr til staten.


NVEs nettleiestatistikk for husholdninger

  • Strømstans
  • Postadresse: TrønderEnergi Nett AS, Postboks 9480 Sluppen, 7496 Trondheim
    Fakturaadresse: TrønderEnergi Nett AS, Postboks 3243, 7439 Trondheim
    Leverings- og besøksadresse: TrønderEnergi Nett, Klæbuveien 118, 7031 Trondheim
  • © TrønderEnergi Nett AS | Personvern
    Webdesign og webutvikling: InCreo