Gå til innholdet

Nettleiepriser næringskunder gjeldende fra 1. jan 2016

Regjeringen og samarbeidspartiene ble 23. november enige om budsjettet for 2016. I det opprinnelige forslaget foreslo regjeringen å øke forbruksavgiften på elektrisk kraft, ordinær sats, fra 14,15 øre/kWh til 14,5 øre/kWh. Avtalen endte med en ytterligere økning med 1,5 øre/kWh til 16,0 øre/kWh. Avgiften for 2016 blir dermed 1,85 øre/kWh høyere enn for 2015.  Forbruksavgift, redusert sats, øker fra 0,45 øre/kWh til 0,48 øre/kWh.

Alle priser er oppgitt eks. merverdiavgift og forbruksavgift. Fastbeløp er inkl. lovbestemt påslag til Enovas energifond på 800 kr/år. Det tas forbehold om endringer i priser og avgifter. 

NET-L Hovedsikring mindre eller lik 63A ved 230V eller 40A ved 400V 
Fastbeløp: 2140 kr/år 
Energipris: 16,5 øre/kWh 
Forbruksavgift: 16,0 øre/kWh 

NET-S Hovedsikring mindre eller lik 125A ved 230V eller 80A ved 400V 
Fastbeløp: 4800 kr/år 
Energipris: 16,5 øre/kWh 
Forbruksavgift: 16,0 øre/kWh 

NMT Effektmålt næring, lavspenning. Hovedsikring større enn 125A ved 230V eller 80A ved 400V 
Fastbeløp: 8800 kr/år 
Effektpris: 500 kr/kW/år 
Energipris: 5,0 øre/kWh 
Forbruksavgift: 16,0 øre/kWh 

NM3-1 Effektmålt næring, høyspenning 
Fastbeløp: 20800 kr/år 
Effektpris: 400 kr/kW/år 
Energipris: 2,8 øre/kWh 
Forbruksavgift: 16,0 øre/kWh 

Effektmåling 
For nettleietariffer der effektledd inngår, benyttes kWh-målere med timeregistrering. Avregningseffekten fastsettes ved å ta den høyeste timeverdi de siste 12 måneder. I lavlastperioder reduseres målte timeverdier med 20 % i effektberegningen. 

Høylastperiode 
F.o.m. 01. november t.o.m. 28. (29.) februar: Hverdager kl. 06:00 – 22:00. 

Lavlastperiode 
F.o.m. 01. mars t.o.m. 31. oktober: Alle dager, hele døgnet. 
F.o.m. 01. november t.o.m. 28. (29.) februar: Hverdager kl. 22:00-06:00, helgedager hele døgnet. 

Redusert forbruksavgift 
For elektrisk kraft som benyttes i produksjonsprosesser i industri, bergverk, produksjon av fjernvarme og arbeidsmarkedsbedrifter som utøver industriproduksjon betales forbruksavgift på 0,48 øre/kWh. Det gis fritak, refusjon eller ytes tilskudd for avgift på kraft i noen særtilfeller, som for eksempel veksthusnæringen og i direkte sammenheng med produksjon av elektrisk kraft. Krav om avgiftsreduksjon eller fritak må dokumenteres. Mer informasjon og egenerklæringsskjema

Gebyrer og annet

Provisoriske anlegg og byggestrøm 
Til- og frakobling av anlegg kr 3500 
(Kontakt installatør for leie av byggestrømskap) 

Inn- og utkobling av anlegg
Inn- og utkobling av anlegg i ordinær arbeidstid (kl 08.00 - 15.00 på hverdager) kr 1 320
Inn- og utkobling av anlegg utenfor ordinær arbeidstid kr 2 240
Inn- og utkobling av trafobryter i ordinær arbeidstid (kl 08.00 - 15.00 på hverdager) kr 2 640 
Inn- og utkobling av trafobryter utenfor ordinær arbeidstid kr 4 480

Leveringsplikt 
Spotpris + 5,00 øre/kWh påslag første 6 uker, 
deretter økes det til spotpris + 20,00 øre/kWh 

Stengegebyr ved flytting 
Stenging / frakobling av anlegg ved oppsigelse 
av kundeforhold kr 1300 

Midlertidig stenging/gjenåpning bestilt av kunde (under 12 mnd) 
Stenging / frakobling av anlegg kr 1300 
+ fastbeløp for stengt periode 

Gebyr ved manglende betaling 
Stenging av anlegg kr 2600 
Oppmøtegebyr når forhåndsvarslet, avtalt stenging ikke blir utført  kr 1300 
(Etter innfridd krav blir påsetting utført påfølgende hverdag kl 08.00-15.00) 

Gebyr ved bomtur 
Oppmøtegebyr når forhåndsvarslet, avtalt oppdrag ikke kan utføres kr 1300 

Målerkontroll bestilt av kunde 

Gebyr når det ikke blir funnet feil på måler kr 2000

Utgår fra 1. mars 2016
Installasjon pulsutgang måler kr 1000
og kr 75 i månedlig leie 
  • Strømstans
  • Postadresse: TrønderEnergi Nett AS, Postboks 9480 Sluppen, 7496 Trondheim
    Fakturaadresse: TrønderEnergi Nett AS, Postboks 3243, 7439 Trondheim
    Leverings- og besøksadresse: TrønderEnergi Nett, Klæbuveien 118, 7031 Trondheim
  • © TrønderEnergi Nett AS | Personvern
    Webdesign og webutvikling: InCreo