Gå til innholdet

Vilkår 

Privat
Forholdet mellom oss og våre kunder er regulert gjennom standardavtale for nettleie og vilkår for tilknytning, samt eventuelle særskilte kontrakter som er inngått. Avtalene regulerer forbrukeres rettigheter og plikter for nettleie og tilknytning til el-nettet. 

Standard nettleieavtale privat  

Standard tilknytningsavtale privat

Bedrift
Standardvilkår overfor næringsdrivende nettkunder ble opprettet som følge av forbrukeravtalenes endringer i 2007. Standardvilkårene vil gjelde for fremtidige kunder og eksisterende kunder som ikke allerede har gjeldende, avvikende nettleieavtaler. 

Nettleievilkår for næringskunder

Tilknytningsvilkår næringskunder
  • Strømstans
  • Postadresse: TrønderEnergi Nett AS, Postboks 9480 Torgarden, 7496 Trondheim
    Fakturaadresse: TrønderEnergi Nett AS, Postboks 3243 Torgarden, 7439 Trondheim
    Leverings- og besøksadresse: TrønderEnergi Nett, Klæbuveien 118, 7031 Trondheim
  • © TrønderEnergi Nett AS | Personvern
    Webdesign og webutvikling: InCreo