Gå til innholdet

Nettleie for privatkunder fra 1. januar 2018

Statnetts tariff i sentralnettet har økt, og vil øke framover. TrønderEnergi Nett må derfor øke nettleien for å dekke inn denne kostnaden.   

Fastleddet på nettleien øker med 160 kroner eks. mva. Økningen er på cirka 17 kroner per måned, inklusive merverdiavgift for en gjennomsnittskunde.

TrønderEnergi Nett vil fortsatt ha en av landets laveste nettleier,  se NVEs nettleiestatistikk.
 
Nettleie privat er produkter beregnet for husholdningsformål, dvs. boliger, hytter og fellesabonnement for gårdsdrift/bolig. Alle priser er inkl. mva. Det tas forbehold om endringer i priser og avgifter.

NEH-L Hovedsikring mindre eller lik 63A ved 230V eller 40A ved 400V  
Fastbeløp: 1875 kr/år 
Energipris: 42,6 øre/kWh 
(herav Enovaavgift 1,25 øre/kWh, forbruksavgift 20,725 øre/kWh, energitransport 20,625 øre/kWh) 

NEH-S Hovedsikring mindre eller lik 125A ved 230V eller 80A ved 400V 
Fastbeløp: 5 000 kr/år 
Energipris: 42,6 øre/kWh 
(herav Enovaavgift 1,25 øre/kWh, forbruksavgift 20,725 øre/kWh, energitransport 20,625 øre/kWh) 
 
NEH-LF (Blokkprodukt). 6 eller flere målere bak stikkledning. Hovedsikring mindre eller lik 63A ved 230V eller 40A ved 400V
Fastbeløp: 1 500 kr/år 
Energipris: 42,6 øre/kWh 
(herav Enovaavgift 1,25 øre/kWh, forbruksavgift 20,725 øre/kWh, energitransport 20,625 øre/kWh) 
Blokkprodukt registreringsskjema
 
NMH Effektmålt husholdning. Hovedsikring større enn 125A ved 230V eller 80A ved 400V 
Fastbeløp: 10 000 kr/år 
Energipris: 28,225 øre/kWh (herav Enovaavgift 1,25 øre/kWh, forbruksavgift 20,725 øre/kWh, energitransport 6,25 øre/kWh) 
Effektpris: kr/kW/mnd 
   0-200 kW    200-500 kW     500-800 kW     >800 kW 
Vinter (jan, feb, nov, des) 75,00 66,25 58,75 50,00
Sommer (mars - okt) 56,25 50,00 43,75 37,5

For nettleietariffer der effektledd inngår, benyttes kWh-målere med timeregistrering. 
Effektleddet avregnes etter anleggets høyeste timeverdi (høyeste målte effektuttak gjennom en time) i den enkelte kalendermåned.

Sesongpris
Nettleie med sesongvariabel energipris. Energiprisen varierer mellom sommer (1. april - 30. sept) og vinter (1. jan - 31. mars og 1. okt - 31. des). Avtaletid minimum ett år.
 
NEH-LV Hovedsikring mindre eller lik 63A ved 230V eller 40A ved 400V
Fastbeløp: 1 875 kr/år 
Energipris sommer: 40,1 øre/kWh 
Energipris vinter: 44,475 øre/kWh 
(herav Enovaavgift 1,25 øre/kWh, forbruksavgift 20,725 øre/kWh)

NEH-SV Hovedsikring mindre eller lik 125A ved 230V eller 80A ved 400V
Fastbeløp: 5 000 kr/år 
Energipris sommer: 40,1 øre/kWh 
Energipris vinter: 44,475 øre/kWh 
(herav Enovaavgift: 1,25 øre/kWh, forbruksavgift: 20,725 øre/kWh) 

Gebyrer og annet

Leveringsplikt 
Spotpris + 6,25 øre/kWh påslag første 6 uker, deretter økes det til spotpris + 25,00 øre/kWh 

Stengegebyr ved flytting 

Stenging / frakobling av anlegg ved oppsigelse av kundeforhold, kr 1 750

Midlertidig stenging/gjenåpning bestilt av kunde (under 12 mnd) 
Stenging / frakobling av anlegg, kr 1 750 + fastbeløp for stengt periode 

Gebyr for stenging ved manglende betaling 
Stenging av anlegg, kr 3 500
Oppmøtegebyr når forhåndsvarslet, avtalt stenging ikke blir utført, kr 1 750
(Etter innfridd krav blir påsetting utført påfølgende hverdag kl 08 - 15) 

Gebyr ved bomtur
 
Oppmøtegebyr når forhåndsvarslet, avtalt oppdrag ikke kan utføres 
Gebyr hverdager kl 07-15,  kr 1 750
Tillegg hverdager kl 15-21,  kr 1 550
Tillegg hverdager kl 21-07,  kr 2 050
Tillegg helg og helligdager,  kr 2 050  

Provisoriske anlegg og byggestrøm 
Til- og frakobling av anlegg hverdager kl 07-15, kr 5 800 
Tillegg ved til-og frakobling hverdager kl 15-21, kr 1 050
Tillegg ved til-og frakobling hverdager kl 21-07, kr 2 100
Tillegg ved til-og frakobling helg og helligdager, kr 2 100
(Kontakt installatør for leie av byggestrømskap) 

Ut- og innkobling av anlegg ved installasjonsarbeid
Ut- og innkobling av anlegg hverdager  kl 07-15, kr 4 600
Tillegg ved ut- og innkobling hverdager kl 15-21, kr 1 750
Tillegg ved ut- og innkobling hverdager kl 21-07, kr 2 600
Tillegg ved ut- og innkobling helg og helligdager, kr 2 600

Målerkontroll bestilt av kunde 
Gebyr når det ikke blir funnet feil på måler, kr 2 500 
  • Strømstans
  • Postadresse: TrønderEnergi Nett AS, Postboks 9480 Torgarden, 7496 Trondheim
    Fakturaadresse: TrønderEnergi Nett AS, Postboks 3243 Torgarden, 7439 Trondheim
    Leverings- og besøksadresse: TrønderEnergi Nett, Klæbuveien 118, 7031 Trondheim
  • © TrønderEnergi Nett AS | Personvern
    Webdesign og webutvikling: InCreo