Gå til innholdet

Nettleie for bedriftskunder fra 1. januar 2018

Statnetts tariff i sentralnettet har økt, og vil øke framover. TrønderEnergi Nett må derfor øke nettleien for å dekke inn denne kostnaden. 

TrønderEnergi Nett vil fortsatt ha en av landets laveste nettleier,  se NVEs nettleiestatistikk.
 
Alle priser er oppgitt eks. merverdiavgift og forbruksavgift. Fastbeløp er inkl. lovbestemt påslag til Enovas energifond på 800 kr/år. Det tas forbehold om endringer i priser og avgifter. 
 
NET-L Hovedsikring mindre eller lik 63A ved 230V eller 40A ved 400V 
Fastbeløp: 2 300 kr/år 
Energipris: 16,5 øre/kWh 
Forbruksavgift: 16,58 øre/kWh 

NET-S Hovedsikring mindre eller lik 125A ved 230V eller 80A ved 400V 
Fastbeløp: 4 800 kr/år 
Energipris: 16,5 øre/kWh 
Forbruksavgift: 16,58 øre/kWh 

Effektmåling
TrønderEnergi Nett AS endrer praksis for avregning av effektmålte anlegg. Tidligere praksis har vært å avregne effektmålte anlegg med den høyeste målte timesverdien siste 12 måneder med 20 % sommerrabatt. Ny praksis blir å avregne etter den høyeste timesverdien siste måned, med differensierte satser for sommer og vinter. I tillegg innføres trinnvis effektledd.

Effekttariffene er utformet slik at tariffene gir signaler om effektiv utnyttelse og utvikling av nettet. Fordi nettet må dimensjoneres etter effektbehovet, vil tariffene tydeliggjøre at kundens beslutninger og forbruk kan ha betydning for utbygging og dimensjonering av strømnettet. Endringen vil også gjøre produktet enklere å forstå, blant annet fordi det foretas månedlig avregning av effekt. Månedlig avregning av effekt er også bransjestandard. 
 
NMT
Effektmålt næring, lavspenning. Hovedsikring større enn 125A ved 230V eller 80A ved 400V 
Fastbeløp: 8 800 kr/år
Energipris: 5,0 øre/kWh 
Forbruksavgift: 16,58 øre/kWh 
Effektpris: kr/kW/mnd 
             0-200 kW    200-500 kW    500-800 kW    >800 kW   
  Vinter (jan, feb, nov, des)   60 53 47 40
  Sommer (mars - okt)          45 40 35 30

NM3-1 Effektmålt næring, høyspenning 
Fastbeløp: 20 800 kr/år 
Energipris: 2,8 øre/kWh 
Forbruksavgift: 16,58 øre/kWh
Effektpris: kr/kW/mnd
                               
  0-500 kW     500-1000 kW     >1000 kW   
  Vinter (jan, feb, nov, des)    45 42 38
  Sommer (mars - okt)  35 33 28

For nettleietariffer der effektledd inngår, benyttes kWh-målere med timeregistrering.
Effektleddet avregnes etter anleggets høyeste timeverdi (høyeste målte effektuttak gjennom en time) i den enkelte kalendermåned.

Redusert forbruksavgift 
For elektrisk kraft som benyttes i produksjonsprosesser i industri, bergverk, produksjon av fjernvarme og arbeidsmarkedsbedrifter som utøver industriproduksjon betales forbruksavgift på 0,48 øre/kWh. Det gis fritak, refusjon eller ytes tilskudd for avgift på kraft i noen særtilfeller, som for eksempel veksthusnæringen og i direkte sammenheng med produksjon av elektrisk kraft. Krav om avgiftsreduksjon eller fritak må dokumenteres. 
Mer informasjon og egenerklæringsskjema

Gebyrer og annet

Leveringsplikt 
Spotpris + 5,00 øre/kWh påslag første 6 uker, deretter økes det til spotpris + 20,00 øre/kWh 

Stengegebyr ved flytting 
Stenging / frakobling av anlegg ved oppsigelse av kundeforhold kr 1 400 

Midlertidig stenging/gjenåpning bestilt av kunde (under 12 mnd) 
Stenging / frakobling av anlegg kr 1 400 + fastbeløp for stengt periode 

Gebyr for stenging ved manglende betaling 
Stenging av anlegg kr 2 800 
Oppmøtegebyr når forhåndsvarslet, avtalt stenging ikke blir utført  kr 1 400 
(Etter innfridd krav blir påsetting utført påfølgende hverdag kl 08-15) 

Gebyr ved bomtur 
Oppmøtegebyr når forhåndsvarslet, avtalt oppdrag ikke kan utføres 
Gebyr hverdager kl 07-15,  kr 1 400
Tillegg hverdager kl 15-21,  kr 1 240
Tillegg hverdager kl 21-07,  kr 1 640
Tillegg helg og helligdager,  kr 1 640 

Provisoriske anlegg og byggestrøm 
Til- og frakobling av anlegg hverdager kl 07-15,  kr 4 640 
Tillegg ved til-og frakobling hverdager kl 15-21,  kr 840
Tillegg ved til-og frakobling hverdager kl 21-07,  kr 1 680
Tillegg ved til-og frakobling helg og helligdager,  kr 1 680
(Kontakt installatør for leie av byggestrømskap) 

Ut- og innkobling av anlegg ved installasjonsarbeid
Ut- og innkobling av anlegg hverdager  kl 07-15,  kr 3 680
Tillegg ved ut- og innkobling hverdager kl 15-21,  kr 1 400
Tillegg ved ut- og innkobling hverdager kl 21-07,  kr 2 080
Tillegg ved ut- og innkobling helg og helligdager,  kr 2 080

Målerkontroll bestilt av kunde 
Gebyr når det ikke blir funnet feil på måler kr 2 000

  • Strømstans
  • Postadresse: TrønderEnergi Nett AS, Postboks 9480 Torgarden, 7496 Trondheim
    Fakturaadresse: TrønderEnergi Nett AS, Postboks 3243 Torgarden, 7439 Trondheim
    Leverings- og besøksadresse: TrønderEnergi Nett, Klæbuveien 118, 7031 Trondheim
  • © TrønderEnergi Nett AS | Personvern
    Webdesign og webutvikling: InCreo