Gå til innholdet

Nettselskapets nøytralitetsplikt

Nettselskap som inngår i vertikalt integrerte virksomheter skal ha et program for overvåking av selskapets nøytralitet i forhold til kunder og kraftleverandører. Kravet gjelder kun for selskap som inngår i en vertikal integrert virksomhet, for eksempel et konsern som driver både nettvirksomhet og kraftomsetning / kraftproduksjon. 

Programmet blir beskrevet i en årlig rapport som tar for seg områder i nettselskapet hvor det kan være muligheter for diskriminerende adferd. 

Årsrapport nøytralitet 2017
  • Strømstans
  • Postadresse: TrønderEnergi Nett AS, Postboks 9480 Torgarden, 7496 Trondheim
    Fakturaadresse: TrønderEnergi Nett AS, Postboks 3243 Torgarden, 7439 Trondheim
    Leverings- og besøksadresse: TrønderEnergi Nett, Klæbuveien 118, 7031 Trondheim
  • © TrønderEnergi Nett AS | Personvern
    Webdesign og webutvikling: InCreo