Gå til innholdet

Leveringsplikt - kraftlevering til kunder uten ordinær kraftleverandør 

Kunder uten avtale med ordinær kraftleverandør vil få kraftlevering fra TrønderEnergi Nett AS i henhold til leveringsplikt. Etter energilovens § 3-3 første ledd har nettselskapet leveringsplikt. Dette innebærer en plikt til å levere strøm til kunder som ikke har inngått avtale med en kraftleverandør.

Leveringsplikten fra TrønderEnergi Nett AS er å betrakte som en kortvarig overgangsordning, inntil du oppretter en strømavtale med ønsket kraftleverandør. Les mer om valg av kraftleverandør.

Prisen på leveringsplikt er noe høyere enn det en ordinær kraftleverandør vil kunne tilby. Dersom du innen 14 dager etter nettilkobling har opprettet en strømavtale med en kraftleverandør, vil denne strømavtalen gjelde for perioden med leveringsplikt.

I tillegg kommer gjeldende nettleie. Leveringen skjer ellers i henhold til TrønderEnergis standard kraftleveringsavtale.

Ditt nettleieforhold vil være upåvirket av valg av kraftleverandør.

Leveringsplikt

Spotpris + 6,25 øre/kWh (inkl. mva) første 6 uker, deretter øker påslaget til 25,00 øre/kWh (inkl mva). 

For opplysninger om kraftleverandører som tilbyr strøm i din bostedskommune, se Forbrukerrådets kraftprisside, strompris.no.

El-sertifikat

Olje- og Energidepartementet har gitt alle strømleverandører å levere en andel strøm fra det "grønne elsertifikatmarkedet til sine kunder. Ordningen skal bidra til å gjøre det mer lønnsomt å bygge ut ny fornybar kraft som f.eks. vannkraft, vindkraft, solenergi og bioenergi. Nettselskapene er ansvarlig for å kjøpe elsertifikater for strøm som blir levert til kunder på leveringsplikt.
  • Strømstans
  • Postadresse: TrønderEnergi Nett AS, Postboks 9480 Torgarden, 7496 Trondheim
    Fakturaadresse: TrønderEnergi Nett AS, Postboks 3243 Torgarden, 7439 Trondheim
    Leverings- og besøksadresse: TrønderEnergi Nett, Klæbuveien 118, 7031 Trondheim
  • © TrønderEnergi Nett AS | Personvern
    Webdesign og webutvikling: InCreo