Gå til innholdet

Nettleie for privatkunder fra 1. januar 2017

Nettleie privat er produkter beregnet for boliger, hytter og fellesabonnement for gårdsdrift og bolig. Gjelder ikke institusjoner som omfatter andre funksjoner eller annen virksomhet enn husholdningsformål. 

Alle priser er inkl. mva. Det tas forbehold om endringer i priser og avgifter.

NEH-L Hovedsikring mindre eller lik 63A ved 230V eller 40A ved 400V  
Fastbeløp: 1675 kr/år 
Energipris: 42,275 øre/kWh 
(herav Enovaavgift 1,25 øre/kWh, forbruksavgift 20,40 øre/kWh, energitransport 20,625 øre/kWh) 

NEH-S Hovedsikring mindre eller lik 125A ved 230V eller 80A ved 400V 
Fastbeløp: 5 000 kr/år 
Energipris: 42,275 øre/kWh 
(herav Enovaavgift 1,25 øre/kWh, forbruksavgift 20,40 øre/kWh, energitransport 20,625 øre/kWh) 
 
NEH-LF (Blokkprodukt). 6 eller flere målere bak stikkledning. Hovedsikring mindre eller lik 63A ved 230V eller 40A ved 400V
Fastbeløp: 1 300 kr/år 
Energipris: 42,275 øre/kWh 
(herav Enovaavgift 1,25 øre/kWh, forbruksavgift 20,40 øre/kWh, energitransport 20,625 øre/kWh) 
Blokkprodukt registreringsskjema

NMH Effektmålt husholdning. Hovedsikring større enn 125A ved 230V eller 80A ved 400V 
Fastbeløp: 10 000 kr/år 
Effektpris: 625 kr/kW/år 
Energipris: 27,90 øre/kWh 
(herav Enovaavgift 1,25 øre/kWh, forbruksavgift 20,40 øre/kWh, energitransport 6,25 øre/kWh) 

Sesongpris

Nettleie med sesongvariabel energipris. Energiprisen varierer mellom sommer (1. april - 30. sept) og vinter (1. jan - 31. mars og 1. okt - 31. des). Avtaletid minimum ett år.
 
NEH-LV Hovedsikring mindre eller lik 63A ved 230V eller 40A ved 400V
Fastbeløp: 1 675 kr/år 
Energipris sommer: 39,775 øre/kWh 
Energipris vinter: 44,150 øre/kWh 
(herav Enovaavgift 1,25 øre/kWh, forbruksavgift 20,40 øre/kWh)

NEH-SV Hovedsikring mindre eller lik 125A ved 230V eller 80A ved 400V
Fastbeløp: 5 000 kr/år 
Energipris sommer: 39,775 øre/kWh 
Energipris vinter: 44,150 øre/kWh 
(herav Enovaavgift: 1,25 øre/kWh, forbruksavgift: 20,40 øre/kWh) 

Gebyrer og annet

Provisoriske anlegg og byggestrøm 
Til- og frakobling av anlegg kr 4 375,00 
(Kontakt installatør for leie av byggestrømkasse) 

Ut- og innkobling av anlegg 
Ut- og innkobling av anlegg i ordinær arbeidstid (kl 08.00 - 15.00 på hverdager) kr 1 650             
Ut- og innkobling av anlegg utenfor ordinær arbeidstid kr 2 800 
Ut- og innkobling av trafobryter i ordinær arbeidstid (kl 08.00 - 15.00 på hverdager) kr 3 300 
Ut- og innkobling av trafobryter utenfor ordinær arbeidstid kr 5 600 

Leveringsplikt 
Spotpris + 6,25 øre/kWh påslag første 6 uker, deretter økes det til spotpris + 25,00 øre/kWh 

Stengegebyr ved flytting 
Stenging / frakobling av anlegg ved oppsigelse av kundeforhold kr 1 625 

Midlertidig stenging/gjenåpning bestilt av kunde (under 12 mnd) 
Stenging / frakobling av anlegg kr 1 625 + fastbeløp for stengt periode 

Gebyr for stenging ved manglende betaling 
Stenging av anlegg kr 3 250 
Oppmøtegebyr når forhåndsvarslet, avtalt stenging ikke blir utført kr 1 625
(Etter innfridd krav blir påsetting utført påfølgende hverdag kl 08.00 - 15.00) 

Gebyr ved bomtur 
Oppmøtegebyr når forhåndsvarslet, avtalt oppdrag ikke kan utføres kr 1 625

Målerkontroll bestilt av kunde 
Gebyr når det ikke blir funnet feil på måler kr 2 500
  • Strømstans
  • Postadresse: TrønderEnergi Nett AS, Postboks 9480 Torgarden, 7496 Trondheim
    Fakturaadresse: TrønderEnergi Nett AS, Postboks 3243 Torgarden, 7439 Trondheim
    Leverings- og besøksadresse: TrønderEnergi Nett, Klæbuveien 118, 7031 Trondheim
  • © TrønderEnergi Nett AS | Personvern
    Webdesign og webutvikling: InCreo