Gå til innholdet

Nettleie for bedriftskunder fra 1. januar 2017

Alle priser er oppgitt eks. merverdiavgift og forbruksavgift. Fastbeløp er inkl. lovbestemt påslag til Enovas energifond på 800 kr/år. Det tas forbehold om endringer i priser og avgifter. 

NET-L Hovedsikring mindre eller lik 63A ved 230V eller 40A ved 400V 
Fastbeløp: 2 140 kr/år 
Energipris: 16,5 øre/kWh 
Forbruksavgift: 16,32 øre/kWh 

NET-S Hovedsikring mindre eller lik 125A ved 230V eller 80A ved 400V 
Fastbeløp: 4 800 kr/år 
Energipris: 16,5 øre/kWh 
Forbruksavgift: 16,32øre/kWh 

NMT Effektmålt næring, lavspenning. Hovedsikring større enn 125A ved 230V eller 80A ved 400V 
Fastbeløp: 8 800 kr/år 
Effektpris: 500 kr/kW/år 
Energipris: 5,0 øre/kWh 
Forbruksavgift: 16,32 øre/kWh 

NM3-1 Effektmålt næring, høyspenning 
Fastbeløp: 20 800 kr/år 
Effektpris: 400 kr/kW/år 
Energipris: 2,8 øre/kWh 
Forbruksavgift: 16,32 øre/kWh 

Effektmåling 
For nettleietariffer der effektledd inngår, benyttes kWh-målere med timeregistrering. Avregningseffekten fastsettes ved å ta den høyeste timeverdi de siste 12 måneder. I lavlastperioder reduseres målte timeverdier med 20 % i effektberegningen. 

Høylastperiode 
F.o.m. 01. november t.o.m. 28. (29.) februar: Hverdager kl 06:00 – 22:00. 

Lavlastperiode 
F.o.m. 01. mars t.o.m. 31. oktober: Alle dager, hele døgnet. 
F.o.m. 01. november t.o.m. 28. (29.) februar: Hverdager kl 22:00-06:00, helgedager hele døgnet. 

Redusert forbruksavgift 
For elektrisk kraft som benyttes i produksjonsprosesser i industri, bergverk, produksjon av fjernvarme og arbeidsmarkedsbedrifter som utøver industriproduksjon betales forbruksavgift på 0,48 øre/kWh. Det gis fritak, refusjon eller ytes tilskudd for avgift på kraft i noen særtilfeller, som for eksempel veksthusnæringen og i direkte sammenheng med produksjon av elektrisk kraft. Krav om avgiftsreduksjon eller fritak må dokumenteres. 
Mer informasjon og egenerklæringsskjema

Gebyrer og annet

Provisoriske anlegg og byggestrøm 
Til- og frakobling av anlegg kr 3 500 
(Kontakt installatør for leie av byggestrømskap) 

Ut- og innkobling av anlegg 
Ut- og innkobling av anlegg i ordinær arbeidstid (kl 08.00 - 15.00 på hverdager) kr 1 320
Ut- og innkobling av anlegg utenfor ordinær arbeidstid kr 2 240 
Ut- og innkobling av trafobryter i ordinær arbeidstid (kl 08.00 - 15.00 på hverdager) kr 2 640  
Ut- og innkobling av trafobryter utenfor ordinær arbeidstid kr 4 480

Leveringsplikt 
Spotpris + 5,00 øre/kWh påslag første 6 uker, deretter økes det til spotpris + 20,00 øre/kWh 

Stengegebyr ved flytting 
Stenging / frakobling av anlegg ved oppsigelse av kundeforhold kr 1 300 

Midlertidig stenging/gjenåpning bestilt av kunde (under 12 mnd) 
Stenging / frakobling av anlegg kr 1 300 + fastbeløp for stengt periode 

Gebyr for stenging ved manglende betaling 
Stenging av anlegg kr 2 600 
Oppmøtegebyr når forhåndsvarslet, avtalt stenging ikke blir utført  kr 1 300 
(Etter innfridd krav blir påsetting utført påfølgende hverdag kl 08.00-15.00) 

Gebyr ved bomtur 
Oppmøtegebyr når forhåndsvarslet, avtalt oppdrag ikke kan utføres kr 1 300 

Målerkontroll bestilt av kunde 
Gebyr når det ikke blir funnet feil på måler kr 2 000
 
  • Strømstans
  • Postadresse: TrønderEnergi Nett AS, Postboks 9480 Torgarden, 7496 Trondheim
    Fakturaadresse: TrønderEnergi Nett AS, Postboks 3243 Torgarden, 7439 Trondheim
    Leverings- og besøksadresse: TrønderEnergi Nett, Klæbuveien 118, 7031 Trondheim
  • © TrønderEnergi Nett AS | Personvern
    Webdesign og webutvikling: InCreo