Gå til innholdet

Forbruksavgift på elektrisk kraft

Det er i utgangspunktet avgift på all elektrisk kraft som leveres i Norge. TrønderEnergi Nett har ansvar for å kreve inn forbruksavgift på elektrisk kraft på vegne av Skattedirektoratet. Noen næringskategorier gir rett til reduksjon/fritak fra denne særavgiften.  

Kunder med rett til redusert sats/fritak fra forbruksavgift må legge frem egenerklæring og nødvendig dokumentasjon for nettselskapet og fornye dokumentasjonen hvert år. 

Skriv ut skjema Egenerklæring ved redusert sats/fritak for forbruksavgift
 
Skattedirektoratets rundskriv  gir detaljert informasjon om forbruksavgiften.

Avgiftssatser 
Stortinget justerer avgiftssatsen årlig. Denne satsen omfatter bl.a. kraft til husholdninger, næringsvirksomhet utenom industrien og administrasjonsbygg i industrien. For elektrisk kraft som brukes til industri- og bergverksproduksjon og til produksjon av fjernvarme, gjelder det en redusert sats.
Det er enkelte fritak fra avgiftsplikten. Eksempler på fritak er kraft levert til visse kraftintensive prosesser, veksthusnæringen og fremdrift av skinnegående transportmiddel.

Rett til å få levert kraft med redusert avgiftssats/ fritak fra forbruksavgift er hjemlet i forskrift av 11. desember 2001 nr. 1451 om særavgifter.

Kort om regler for redusert sats/fritak på forbruksavgift
 • Bedrifter med næringskode 5 - 33 (SN2007) kan ha rett til redusert avgiftssats. Nærmere informasjon om næringskoder kan hentes hos Statistisk sentralbyrå.
 • Redusert avgiftssats gjelder bare for forbruk som benyttes til selve produksjonsprosessen.
 • Benyttes forbruk både til administrasjon og produksjon skal det betales full avgiftssats dersom administrasjonsdelen utgjør 80 % eller mer av total areal.
 • For forbruk til rene administrasjonsbygg, skal det betales full avgiftssats.
 • Ved samme virksomhet med flere næringskoder, som dels faller innenfor og dels utenfor avgiftssatsen, skal det foretas en fordeling av kraftforbruket (antall kWh/år).
 • Kunden er selv ansvarlig for at riktige og fullstendige opplysninger legges frem og for å betale riktig avgiftssats.
 • Dersom kraften brukes av andre enn den anlegget er registrert på, er det brukerens rett til redusert sats /fritak som skal dokumenteres. Merk at evt. refusjon vil bli utbetalt til nettkundens konto.
 • Det er nettkunden som er ansvarlig for å gi nødvendige opplysninger, dokumentasjon og melding om senere endringer.
     
 • Strømstans
 • Postadresse: TrønderEnergi Nett AS, Postboks 9480 Torgarden, 7496 Trondheim
  Fakturaadresse: TrønderEnergi Nett AS, Postboks 3243 Torgarden, 7439 Trondheim
  Leverings- og besøksadresse: TrønderEnergi Nett, Klæbuveien 118, 7031 Trondheim
 • © TrønderEnergi Nett AS | Personvern
  Webdesign og webutvikling: InCreo