Gå til innholdet

Forbruksavgift på elektrisk kraft

Det er i utgangspunktet avgift på all elektrisk kraft som leveres i Norge. TrønderEnergi Nett har ansvar for å kreve inn forbruksavgift på elektrisk kraft på vegne av Skattedirektoratet. Noen næringskategorier gir rett til reduksjon/fritak fra denne særavgiften.  

Kunder med rett til redusert sats/fritak fra forbruksavgift må legge frem egenerklæring og nødvendig dokumentasjon for nettselskapet og fornye dokumentasjonen hvert år. 

Skriv ut skjema Egenerklæring ved redusert sats/fritak for forbruksavgift
 
Skattedirektoratets rundskriv  gir detaljert informasjon om forbruksavgiften.

Avgiftssatser 
Stortinget justerer avgiftssatsen årlig. Avgiftssatsen for 2017 er økt fra 16,00 til 16,32 øre/kWh. Denne satsen omfatter bl.a. kraft til husholdninger, næringsvirksomhet utenom industrien og administrasjonsbygg i industrien. For elektrisk kraft som brukes til industri- og bergverksproduksjon og til produksjon av fjernvarme, gjelder det en redusert sats. Redusert sats er 0,48 øre/kWh i 2017.
Det er enkelte fritak fra avgiftsplikten. Eksempler på fritak er kraft levert til visse kraftintensive prosesser, veksthusnæringen og fremdrift av skinnegående transportmiddel.

Rett til å få levert kraft med redusert avgiftssats/ fritak fra forbruksavgift er hjemlet i forskrift av 11. desember 2001 nr. 1451 om særavgifter.

Kort om regler for redusert sats/fritak på forbruksavgift
 • Bedrifter med næringskode 5 - 33 (SN2007) kan ha rett til redusert avgiftssats. Nærmere informasjon om næringskoder kan hentes hos Statistisk sentralbyrå.
 • Redusert avgiftssats gjelder bare for forbruk som benyttes til selve produksjonsprosessen.
 • Benyttes forbruk både til administrasjon og produksjon skal det betales full avgiftssats dersom administrasjonsdelen utgjør 80 % eller mer av total areal.
 • For forbruk til rene administrasjonsbygg, skal det betales full avgiftssats.
 • Ved samme virksomhet med flere næringskoder, som dels faller innenfor og dels utenfor avgiftssatsen, skal det foretas en fordeling av kraftforbruket (antall kWh/år).
 • Kunden er selv ansvarlig for at riktige og fullstendige opplysninger legges frem og for å betale riktig avgiftssats.
 • Dersom kraften brukes av andre enn den anlegget er registrert på, er det brukerens rett til redusert sats /fritak som skal dokumenteres. Merk at evt. refusjon vil bli utbetalt til nettkundens konto.
 • Det er nettkunden som er ansvarlig for å gi nødvendige opplysninger, dokumentasjon og melding om senere endringer.
     
 • Strømstans
 • Postadresse: TrønderEnergi Nett AS, Postboks 9480 Torgarden, 7496 Trondheim
  Fakturaadresse: TrønderEnergi Nett AS, Postboks 3243 Torgarden, 7439 Trondheim
  Leverings- og besøksadresse: TrønderEnergi Nett, Klæbuveien 118, 7031 Trondheim
 • © TrønderEnergi Nett AS | Personvern
  Webdesign og webutvikling: InCreo