Gå til innholdet

Utfasing av energipulser til sentralt driftskontrollanlegg (SD-anlegg)

Energisektoren står overfor store endringer innen kWh-måling med overgang til automatiske målesystemer for alle anlegg tilknyttet fordelingsnettet. 

Utfasing av teknologien vi benytter for kWh-måling/fjernavlesning fører til endringer på grensesnitt for leveranse av pulser. Det vil derfor ikke lenger være mulig å opprettholde nødvendig kvalitet på leveranse av pulser ved feil og endringer på utstyr tilknyttet kWh-målingen.

Trønder Energi Nett har derfor besluttet å avvikle leveranse av pulser fra 1. mars 2016. 

Utrulling av nye automatiske målere med nytt standardisert grensesnitt, HAN, starter i 2017 og skal være fullført innen utgangen av 2018. Etter målerbyttet kan kunder hente energipulser fra HAN-grensesnittet som vil være i tråd med NEK’s forslag.

Anlegg som har pulser levert pr i dag vil fremdeles motta pulsene, men kun i den grad eksisterende utstyr fungerer. Det oppstår sjelden feil på denne type utstyr, og vi forventer lang levetid på utstyr som er i bruk. Fakturering av månedlig leie opphører fra 1. mars 2016.  

Vi vil frem til 2017, etter beste evne imøtekomme de utfordringer dette innebærer for våre kunder. Der det er mulig vil vi utføre feilretting/utskifting på vårt kWh-utstyr slik at vi, om mulig, også ivaretar leveransen av pulser inntil ny måler monteres.

  • Strømstans
  • Postadresse: TrønderEnergi Nett AS, Postboks 9480 Torgarden, 7496 Trondheim
    Fakturaadresse: TrønderEnergi Nett AS, Postboks 3243 Torgarden, 7439 Trondheim
    Leverings- og besøksadresse: TrønderEnergi Nett, Klæbuveien 118, 7031 Trondheim
  • © TrønderEnergi Nett AS | Personvern
    Webdesign og webutvikling: InCreo