Gå til innholdet
_TW_5564

Planlagte prosjekter

Vikstrøm transformatorstasjon
Bygningsmessig rehabilitering samt fornyelse av 66 kV anlegg. Den gamle transformatoren fjernes og erstattes med en nyere som flyttes fra Ørlandet.   

Linje fra Snilldal til Fillan
Ny kraftlinje mellom eksisterende Fillan transformatorstasjon på Hitra og ny sentralnettstasjon Snilldal. Forbindelsen er totalt 40 km lang og er delt i fire delstrekninger. Det vil bli lagt en ny sjøkabel mellom Hitra og fastlandet samt bygging av ny kraftlinje på begge sider. En av de eksisterende to linjene til Hitra skal rives og den nye linjen skal delvis bygges i samme trasé.

Utvidelse av Straum transformatorstasjon (Roan)
Dagens Straum transformatorstasjon skal bygges om og utvides. Det skal etableres en transformering mellom dagens 66 kV spenningsnivå til 132 kV spenningsnivå som den nye linjen fra Hofstad har. Det skal også bygges nødvendige kontroll- og styringssystemer tilhørende de nye anleggene.

Ombygging av Hubakken transformatorstasjon (Åfjord)
Dagens Hubakken transformatorstasjon skal fornyes og utvides bygningsmessig samt skifte dagens 66 kV anlegg til nytt 132 kV anlegg og det skal på plass en ny transformator.

Ny Åfjord transformatorstasjon
I forbindelse med at Statnett bygger en ny sentralnettstasjon i Åfjord, skal vi bygge en helt ny transformatorstasjon for forsterkning av den lokale forsyningen i området.
 
Utvidelse av Fillan transformatorstasjon (Hitra)
Dagens Fillan transformatorstasjon på Fillan skal utvides med ny transformator og anlegg for tilknytning av vindparken Hitra 2 og tilknytning av ny linje fra Snilldal.

 
  • Strømstans
  • Postadresse: TrønderEnergi Nett AS, Postboks 9480 Torgarden, 7496 Trondheim
    Fakturaadresse: TrønderEnergi Nett AS, Postboks 3243 Torgarden, 7439 Trondheim
    Leverings- og besøksadresse: TrønderEnergi Nett, Klæbuveien 118, 7031 Trondheim
  • © TrønderEnergi Nett AS | Personvern
    Webdesign og webutvikling: InCreo