Gå til innholdet

Lokale energiutredninger

I "Forskrift om energiutredninger", fastsatt av Norges vassdrags- og energidirektorat og gjeldende fra 1.1.2003, ble lokale nettselskaper pålagt å utarbeide og offentliggjøre en energiutredning for hver kommune i sitt konsesjonsområde. Denne ordningen opphørte i 2015, og utredningsplikten ble erstattet av informasjonsplikt. Det vil si at nettselskapet på forespørsel fra kommunen skal bidra med informasjon som konsesjonær har om energiforsyningen i kommunen, og som er relevant i kommunal klima- og energiplanlegging.

Gjeldende oppdatering av energiutredningene er pr. 1.1.2014.

LEU Tydal kommune_2013, v1
LEU Malvik kommune_2013, v1
LEU Meldal kommune_2013, v1
LEU Frøya kommune_2013, v1
LEU Klæbu kommune_2013, v1
LEU Hitra kommune_2013, v1
LEU Åfjord kommune_2013, v1
LEU Agdenes kommune_2013, v1
LEU Osen kommune_2013, v1
LEU Melhus kommune_2013, v2
LEU Roan kommune_2013, v1
LEU Skaun kommune_2013, v1
LEU Trondheim kommune_2013, v1

  • Strømstans
  • Postadresse: TrønderEnergi Nett AS, Postboks 9480 Torgarden, 7496 Trondheim
    Fakturaadresse: TrønderEnergi Nett AS, Postboks 3243 Torgarden, 7439 Trondheim
    Leverings- og besøksadresse: TrønderEnergi Nett, Klæbuveien 118, 7031 Trondheim
  • © TrønderEnergi Nett AS | Personvern
    Webdesign og webutvikling: InCreo