Gå til innholdet

132 kV kraftlinje Hofstad - Roan vindpark - Straum

Kraftlinjen knytter Roan vindpark til sentralnettet i Hofstad. I tillegg bygger vi ny 132 kV forbindelse til Straum transformatorstasjon, som vil bla. forsterke forsyningssikkerheten i Osen / Roan. 

Prosjektet omfatter:
- Ny 132kV linje – ca. 9 km
- Riving av eksisterende 66kV linje mellom Straum og Hubakken i Åfjord – ca. 35km
- Oppstart høsten 2017 – ferdig høsten 2019, hvor kraftlinje fra Hofstad til Roan vindpark er ferdig høsten 2018.

Tilknyttede prosjekter:
- Ny sentralnettstasjon Hofstad (ferdig høsten 2018)
- Utvidelse av Straum transformatorstasjon.
- Nye Roan vindpark.
- Statnetts nye 420kV linje

Miljø, transport og anleggsplan for prosjekt Hofstad – Straum:

  • Strømstans
  • Postadresse: TrønderEnergi Nett AS, Postboks 9480 Torgarden, 7496 Trondheim
    Fakturaadresse: TrønderEnergi Nett AS, Postboks 3243 Torgarden, 7439 Trondheim
    Leverings- og besøksadresse: TrønderEnergi Nett, Klæbuveien 118, 7031 Trondheim
  • © TrønderEnergi Nett AS | Personvern
    Webdesign og webutvikling: InCreo