Gå til innholdet
Bilde1_Snillfj_Fillan

132 kV kraftlinje Snilldal - Snillfjord - Fillan

Den nye kraftlinjen mellom Snilldal og Fillan vil ivareta forsyningssikkerheten i øyregionen, legge til rette for videre vekst og gjøre det mulig å transportere vindkraft inn til sentralnettet.

Dette er det største enkeltprosjektet i TrønderEnergi Nett sin vindkraftportefølje.
 • Ny 132 kV linje - ca 48 km
 • Kostnadsestimat 230 MNOK
 • Oppstart vinteren 2017 - ferdig våren 2019

Tilknyttede prosjekter
 • Ny sentralnettstasjon Snilldal (ferdig sept 2019)
 • Utvidelse av Fillan trafostasjon (ferdig 2019)
 • Riving av 66kV Snillfjord-Malnes-Fillan (2019-2020)
 • Riving 132 kV Orkdal-Snillfjord (2020)

Miljø,- transport- og anleggsplan for prosjekt Snilldal - Fillan:

 • Strømstans
 • Postadresse: TrønderEnergi Nett AS, Postboks 9480 Torgarden, 7496 Trondheim
  Fakturaadresse: TrønderEnergi Nett AS, Postboks 3243 Torgarden, 7439 Trondheim
  Leverings- og besøksadresse: TrønderEnergi Nett, Klæbuveien 118, 7031 Trondheim
 • © TrønderEnergi Nett AS | Personvern
  Webdesign og webutvikling: InCreo