Gå til innholdet

132 kV Hubakken - Åfjord

Ny kraftledning som skal forbinde eksisterende Hubakken transformatorstasjon mot sentralnettet i Åfjord. Denne ledningen skal også overføre vindkraften fra vindparkene Harbaksfjellet og Kvenndalsfjellet. Ledningen skal legges i jordkabel fra Hubakken transformatorstasjon til og med kryssing av elveutløp i sentrum. Derfra skal det bygges kraftledning delvis med komposittmateriale og delvis stålmaster frem til sentralnettet.

Prosjektet omfatter:
- Ny 132kV ledning – ca. 7,5 km
- Ny 132kV kabel – ca. 2,3 km. 
- 38 master, 15 i kompositt, resterende i stål. 
- Riving av eksisterende 66kV ledning mellom Hubakken og Åfjord sentralnettpunkt – ca. 10 km
- Oppstart skogrydding før jul 2017 – ledningen er ferdig høsten 2019. 

Tilknyttede prosjekter:
- Ny sentralnettstasjon Åfjord (ferdig høsten 2018)
- Utvidelse av Hubakken transformatorstasjon.
- Nye Harbakkfjellet og Kvenndalsfjellet vindpark.
- Statnetts nye 420kV ledning. 

Miljø, transport og anleggsplan for prosjekt Hubakken - Åfjord:

  • Strømstans
  • Postadresse: TrønderEnergi Nett AS, Postboks 9480 Torgarden, 7496 Trondheim
    Fakturaadresse: TrønderEnergi Nett AS, Postboks 3243 Torgarden, 7439 Trondheim
    Leverings- og besøksadresse: TrønderEnergi Nett, Klæbuveien 118, 7031 Trondheim
  • © TrønderEnergi Nett AS | Personvern
    Webdesign og webutvikling: InCreo