Gå til innholdet
TW_4747_avis

Våre prosjekter

God og effektiv strømforsyning i fremtiden er avhengig av at vi forsterker og bygger ut nettet i dag. De nye vindkraftanleggene i Midt-Norge framskynder vårt arbeid med et mer robust og effektivt kraftnett langs kysten. 

TrønderEnergi Nett AS har ansvar for energitransport, utbygging, drift og vedlikehold av regional- og distribusjonsnettet i sørlige deler av Trøndelag, og er regionens største distributører av elektrisk kraft til privat- og bedriftskunder. Selv med en oppetid på 99,992 % i nettet, ønsker vi å sikre og ytterligere forbedre denne.
  • Strømstans
  • Postadresse: TrønderEnergi Nett AS, Postboks 9480 Torgarden, 7496 Trondheim
    Fakturaadresse: TrønderEnergi Nett AS, Postboks 3243 Torgarden, 7439 Trondheim
    Leverings- og besøksadresse: TrønderEnergi Nett, Klæbuveien 118, 7031 Trondheim
  • © TrønderEnergi Nett AS | Personvern
    Webdesign og webutvikling: InCreo