Gå til innholdet

Hvem kan bli plusskunde?

En typisk plusskunde kan være boligeier med solcelleanlegg på taket. Plusskunden produserer sin egen strøm og selger overskuddsstømmen. Normal årsproduksjon for anlegget er mindre enn eget forbruk, men i enkelte driftstimer er det overskuddsproduksjon som kan mates inn i lokalt nett. 

Plusskundeordningen gjelder ikke produksjonsanlegg med krav om omsetningskonsesjon og sluttbrukere som leverer til andre sluttbrukere.

Hvordan går jeg frem for å bli plusskunde?

Kunde kontakter en godkjent el-installatør som sender elsmartmelding om installasjonsarbeid  til TrønderEnergi Nett. Nettselskapet behandler meldingen. Ved behov for eventuelle forsterkinger i strømnettet, utfører nettselskapet dette etter avtale med kunde. 

Kunde inngår plusskundeavtale med TrønderEnergi Nett; Teknisk tilknytningsavtale pr 23.06.17

Måleutstyr installeres av nettselskapet eller el-installatør som er godkjent av nettselskapet. 

Når produksjonsanlegg meldes inn til nettselskapet skal det være vedlagt dokumentasjon om at sikker frakobling skjer ved avbrudd i nettet. 

Enova har ulike tilskuddsordninger for boligeiere som ønsker å bidra med fornybar energiproduksjon.

Hva koster det å være plusskunde?

Du må dekke kostnaden til selve produksjonsutstyret og til installatør. Ved eventuelt behov for å forsterke nettet, kan nettselskapet kreve at kunden betaler anleggsbidrag for hele eller deler av kostnaden. Nettselskapet betaler nødvendig måleutstyr som registrerer målerstander for både uttak og innmating.

Plusskunde avregnes etter nettoprinsipp, dvs for innmatet mengde, ikke brutto produksjon.

Plusskunde betaler ordinær nettleie (fastbeløp, energipris, avgifter) for sitt uttak fra nettet.

Plusskunde betaler ikke nettleie for strøm som blir matet inn i nettselskapets nett. Innmating avregnes etter energiledd, dvs produksjonen fritas for andre tariffledd som fastledd. Ved innmating av overskuddsproduksjon vil du bidra med å redusere elektriske tap i nettet. Dette bidraget får du betalt for gjennom et negativt energiledd.

TrønderEnergi Nett tilbyr å kjøpe kraften til Nord Pool områdepris -1 øre/kWh

Plusskunde, nettleie

  Nettleie forbruk Nettleie innmating
Fastledd/fastbeløp Fastbeløp ordinær nettleie,
se prisliste
0
Energiledd/energipris


Energipris ordinær nettleie,
se prisliste
Energiledd (- øre/kWh) =
Innmating (kWh) x spotpris (kr/kWh) x marginaltapssats (%)

Marginaltapssatser:
6,5 % vinter dag
6,0 % vinternatt/helg
5,0 % resten av året

Plusskunde, kraftpris

  Kraft forbruk Kraft innmating
Kraftpris Egen avtale med kraftleverandør Nord Pool områdepris -1  øre/kW

Regelverk fra 1. januar 2017

NVE har vedtatt endringer i kontrollforskriften som blir gjeldende fra 1. januar 2017. Det innføres en ny definisjon av plusskunder, og fritak fra andre tariffledd for innmating blir en rettighet for alle plusskunder, uavhengig av hvilket nettselskap kunden er tilknyttet. 

Nettselskapet har frem til idriftsetting av Elhub (siste kvartal 2018) fortsatt anledning til å kjøpe overskuddskraft fra sine plusskunder. Dersom nettselskapet ikke ønsker å stå som kjøper av overskuddskraften, må du selv velge en kraftleverandør som er villig til kjøpe overskuddskraft når du produserer mer enn du bruker, og å levere kraft i perioder hvor egenproduksjonen ikke dekker forbruket ditt.
  • Strømstans
  • Postadresse: TrønderEnergi Nett AS, Postboks 9480 Torgarden, 7496 Trondheim
    Fakturaadresse: TrønderEnergi Nett AS, Postboks 3243 Torgarden, 7439 Trondheim
    Leverings- og besøksadresse: TrønderEnergi Nett, Klæbuveien 118, 7031 Trondheim
  • © TrønderEnergi Nett AS | Personvern
    Webdesign og webutvikling: InCreo