Gå til innholdet

Prekvalifisering

En prekvalifisert elektroinstallatør er godkjent av nettselskapet for å kunne utføre arbeid i grensesnittet mellom nettselskap og sluttkunde.

Grunnlagsdokumenter for prekvalifisering av installatører i TrønderEnergi  Nett sitt konsesjonsområde:

1. Avtale (REN)
2. Produktbeskrivelser
3. RENblad4105-V1.3 - Lavspenningsnett - Kundetilknytning - Samsvarserklæring
4. RENblad4103-Lavspenningsnett - Kundetilknytning - Sluttkontroll - sjekkliste
5. HMS skjema
6. Kompetanseliste installatører
7. Materielliste 2017
8. REN blad 4111v1 LS Nett - Kundetilknytning - Oversikt over kabel-og grunnmurskap
9. Krav til målerarrangement (TEN)
10. RENblad4000-V3.0-LS Distribusjonsnett - Måling - Adm. bestemmelser lavspentinstallasjoner
11. RENblad4001-V3.0-LS Distribusjonsnett - Måling - Krav til målepunkt i lavspentinst. direktemåling
12. RENblad4003-V3.0-LS Distribusjonsnett - Måling - Krav til tilgang og plassering
13. RENblad4004-LS Distribusjonsnett - Måling - Krav til kvalitetskontroll direktemåling
14. Prosedyre for installatører-entreprenørers behandling av nedtatte målere
15. Prosedyre for tilkobling av direktekoblede installasjoner utført av prekvalifiserte installatører
16. RENblad4100-V2.3 - Lavspenningsnett - Kundetilknytning- boliginstallasjon - Utførelse
17. RENblad4104-V1.2 - Lavspenningsnett - Kundetilknytning - Utførelse av sluttkontroll - veiledning
18. RENblad4120-V1.1 - Lavspenningsnett - Kundetilknytning - Boliginstallasjon -Installatørblad
19. RENblad4107-V1.3 - Lavspenningsnett - Kundetilknytning - SHA plan
20. Prosedyre for tilkobling av byggestrøm utført av prekvalifiserte installatører
21. Retningslinjer for bruk av inntaksskap i TEN
22. Rutiner i forbindelse med melding av anlegg
23. Krav til utførelse ved tilkobling i nye koblingskasser og inntaksskap.


  

  • Strømstans
  • Postadresse: TrønderEnergi Nett AS, Postboks 9480 Torgarden, 7496 Trondheim
    Fakturaadresse: TrønderEnergi Nett AS, Postboks 3243 Torgarden, 7439 Trondheim
    Leverings- og besøksadresse: TrønderEnergi Nett, Klæbuveien 118, 7031 Trondheim
  • © TrønderEnergi Nett AS | Personvern
    Webdesign og webutvikling: InCreo