Gå til innholdet
ten_produkt_1_u_tekst

Slik lader du elbilen hjemme

Kontakt en installatør før du velger ladeløsning
Dersom det elektriske anlegget må tilpasses for normallading, semi hurtiglading eller hurtiglading, må en installatør kontaktes. Installatøren vil bistå med valg av ladeløsning som er best egnet for ditt behov. 

Viktige punkter å avklare sammen med installatøren
-  antall biler som skal lades
-  bruk av laststyringssystem ved mange ladepunkter
-  størrelse på dagens inntak (vern)
-  sjekk av det elektriske anlegget for å unngå brannfarlig varmgang
-  valg av løsning som dekker behovet (borettslag, parkeringshus, felles oppstillingsplasser med mer)

Kontakt med nettselskapet
Installatøren sender en forsepørsel til TrønderEnergi Nett og sørger for all kontakt med nettselskapet på vegne av kunde.

Kapasitet og kostnader 
Ut over kostnadene til installatør og selve ladeutstyret, vil eventuelt behov for økt kapasitet kunne utløse behov for nettforsterkninger som må dekkes av kunde.  Kostnaden kan bli relativt høy - i så fall bør man vurdere alternative løsninger som kan dekke behovet.

Ved installasjon med ladebehov ut over 20A er dette meldepliktig til nettselskapet. En godkjenning 
vil være avhengig av nettforholdene lokalt.

Les mer om kostnader ved forsterkninger i nettet.

Ladeløsninger – hva velger jeg?

Det er i praksis tre ulike løsninger for lading:

Mode 2 - lading med vanlig kontakt
Elbilen er koblet til en transportabel ladestasjon (styringsboks) som er festet på kabelen.

Kabelen leveres som regel med bilen og er normalt utstyrt med en plugg som kobles til en vanlig husholdningsstikkontakt (Schuko / NEK 502 kontakt). Ved bruk av vanlig stikkontakt er det krav om 10 A dedikert kurssikring og jordfeilvern av type B (30 mA).

Kabelen kan også være utstyrt med en industrikontakt (rundstift EN 60309).

Mode 3 - lading med fastmontert ladestasjon ("på-vegg-lader")
Elbilen er koblet med en kabel til en ladestasjon som sitter fastmontert på vegg eller ladestolpe.

Fastmontert ladestasjon kan enten ha fast kabel som plugges i bilen eller være utstyrt med en avtagbar kontakt hvor bileier har egen kabel.

Mode 3-ladeboksen har innebygde sikkerhetsfunksjoner og kan utstyres med system for fordeling av tilgjengelig effekt og har mulighet for betalingsløsninger. De to siste funksjonene er spesielt aktuelle for borettslag, sameier og offentlige tilgjengelige parkeringsanlegg når kapasiteten er begrenset.

Mode 4 – hurtiglading
Mode 4 betyr DC hurtiglading, der kabelen er tykk og festet til stasjonen (en elektrisk «bensinpumpe», lading høy effekt og +/- strøm rett inn på batteriet).

Vår anbefaling

Vi anbefaler fastmontert ladestasjon (mode 3) for normallading og laststyringssystem ved flere ladepunkter. I tillegg foretrekkes 3-fase lading på enkeltpunkter og 3-fase fordelt ved flere ladepunkter.

Ladekontakter og plugger

Type 1 og type 2 kontakter er robuste, standardiserte spesialkontakter til lading av elbiler. De har lengre levetid i forhold til andre kontakter og gir redusert risiko for varmeutvikling.

Type 1 er en kontakt som passer i alle japanske biler.

Type 2 kontakten passer til alle europeiske biler og kan med riktig dimensjon på kabel levere strøm helt opp til 3-fase 32 A = 22 kW på mode 3 ladesystemer.

Både type 1 og type 2 har forskjellige lengder på pinnene i pluggen slik at lysbuer forhindres hvis pluggen ved en feiltagelse (defekt låsing) skulle trekkes ut mens man lader.

Unngå skjevspenning i nettet

Nettselskapene og nettkundene i Norge er underlagt forskrifter fra blant andre Norges vassdrags- og energidirektorat (NVE) og Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap (DSB). NVE regulerer strøm og spenningskvalitet gjennom «Forskrift om leveringskvalitet i kraftsystemet (FOL)». 

Forskriften har strenge krav til blant annet skjevspenning. I verste fall kan et høyt strømtrekk forårsake skjevspenning i strømnettet. Da vil netteieren kunne kreve at du ikke bruker laderen, eller at du betaler et anleggsbidrag. Det er derfor viktig at installatøren gjør en grundig faglig vurdering av nettforhold og bygginstallasjon før sikringer over 20 A installeres.

Sikkerhet

Direktoratet for sikkerhet og beredskap (DSB) har konkludert med at elbiler ikke er mer utsatt for brann enn fossilbiler. Risikoen må bare håndteres på en annen måte, og dedikerte ladepunkter er viktig for å forhindre branntilløp.

Det skal være ett uttak per bil, og hvert uttak skal være individuelt beskyttet av et strømstyrt jordfeilvern med utløserstrøm på 30mA, av type B. 

Bakgrunnen for dette kravet om jordfeilbryter type B, er at bilens ladesystem normalt genererer likestrøm. Dette kan føre til at andre vanlige jordfeilbrytere ikke ”ser” en jordfeil, og dermed ikke løser ut.

Vil du vite mer om elbil og lading?

Her får du flere råd om elbil og lading:

Elbil - lading og sikkerhet 

Lading av elektriske biler – planlegging og prosjektering av ladeinstallasjoner

 
  • Strømstans
  • Postadresse: TrønderEnergi Nett AS, Postboks 9480 Torgarden, 7496 Trondheim
    Fakturaadresse: TrønderEnergi Nett AS, Postboks 3243 Torgarden, 7439 Trondheim
    Leverings- og besøksadresse: TrønderEnergi Nett, Klæbuveien 118, 7031 Trondheim
  • © TrønderEnergi Nett AS | Personvern
    Webdesign og webutvikling: InCreo