Gå til innholdet

DLE – Det lokale eltilsyn

Det lokale eltilsyn (DLE) ledes av nettselskapet og er en del av det offentlige tilsynsapparatet som utøver tilsyn på vegne av Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap (DSB).

Elsikkerhetsingenørene i det lokale eltilsyn jobber med forebyggende tiltak mot el-ulykker og el-branner.

Eltilsynet har blant annet ansvar for
 • Tilsyn i eneboliger og lignende
 • Tilsyn i fritidsboliger og lignende
 • Systemrettet tilsyn hos virksomheter og offentlige bygg
 • Samordnet tilsyn hos større virksomheter og offentlige bygg sammen med andre tilsynsetater
 • Markedskontroll hos detaljhandlere - Elektrisk utstyr som selges/omsettes
 • Tilsyn enkle helseinstitusjoner - Elektromedisinsk utstyr (EMU)
 • Bistår politi med brann- og ulykkesetterforskning
 • Informasjon og undervisning om elsikkerhet mot skoler, lag- og foreninger. 

Sjekk også boligen din selv  
 • Husk å slå av komfyren
 • Sett ikke på vaskemaskin, tørketrommel eller oppvaskmaskin når du forlater huset eller går og legger deg
 • Ikke dekk til varmeovner
 • Ikke bruk sterkere pærer enn det lampen er godkjent for
 • Trekk støpselet ut av termostatstyrte elektriske apparater når de ikke er i bruk (vannkoker, kaffetrakter og lignende).

Nyttige linker
Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap: http://www.dsb.no
Veiviser til regelverk for virksomheter: http://regelhjelp.no/
 • Strømstans
 • Postadresse: TrønderEnergi Nett AS, Postboks 9480 Torgarden, 7496 Trondheim
  Fakturaadresse: TrønderEnergi Nett AS, Postboks 3243 Torgarden, 7439 Trondheim
  Leverings- og besøksadresse: TrønderEnergi Nett, Klæbuveien 118, 7031 Trondheim
 • © TrønderEnergi Nett AS | Personvern
  Webdesign og webutvikling: InCreo