Gå til innholdet

Når uhell skjer

Strømgjennomgang krever øyeblikkelig førstehjelp.

Ved fare for liv eller helse     110 – Brann 
                                                   112 – Politi 
                                                   113 – Ambulanse
 

Kontakt oss på 482 86 320 eller 07250 (hele døgnet) ved feil eller skade på strømanlegg.

Hvis kjøretøy berører høyspentlinje, eller du får overslag mellom høyspent og maskin

• Varsle TrønderEnergi Nett så raskt som mulig - ring 482 86 320 
• Sørg for at ingen kommer i nærheten av eller i berøring med kjøretøyet
• Bli sittende i kjøretøyet til du får beskjed om at strømmen er slått av

Slik unngår du strømgjennomgang hvis du må forlate maskinen
• Unngå kontakt med maskinen og jord (bakken) samtidig
• Hopp ned på bakken med beina godt samlet
• Fjern deg fra maskinen ved å hinke eller gå med små skritt for å unngå "skrittspenninger"

Skade på kabler og rør
• Gå bort fra kabelen, hold folk på avstand
• Kontakt TrønderEnergi Nett
• Sitt rolig til strømmen er slått av dersom anleggsmaskiner kommer i berøring med strømførende ledninger. Sørg for at ingen kommer i berøring med anleggsmaskinen

Tre som kommer i kontakt med høyspentlinje
• Ikke fjern eller berør treet! Det kan være strømførende.
• Påse at ingen andre kommer i berøring med linjen eller treet
• Kontakt TrønderEnergi Nett

 

  • Strømstans
  • Postadresse: TrønderEnergi Nett AS, Postboks 9480 Sluppen, 7496 Trondheim
    Fakturaadresse: TrønderEnergi Nett AS, Postboks 3243, 7439 Trondheim
    Leverings- og besøksadresse: TrønderEnergi Nett, Klæbuveien 118, 7031 Trondheim
  • © TrønderEnergi Nett AS | Personvern
    Webdesign og webutvikling: InCreo