Gå til innholdet

Byggestrøm

Byggestrøm er en betegnelse for provisorisk tilknytning til strømnettet i en begrenset periode, f.eks. til bygge- og anleggsplasser eller enkeltstående arrangementer. På en anleggsplass er det gjerne i perioden frem til den permanente installasjonen i bygget kan kobles til distribusjonsnettet eller til anleggsperioden er avsluttet.

Kontakt en el-installatør om du ønsker å bestille byggestrøm.

Installatøren vil på vegne av kunde sende "Melding om installasjonsarbeid" til TrønderEnergi Nett. Dersom tilkobling på ønsket adresse er mulig og det er kapasitet i nettet, blir meldingen godkjent. Ved kapasitetsmangel blir nytt tilkoblingspunkt valgt i samråd med kunde/installatør.

Byggestrømskap kan leies hos installatør.

Der det er nødvendig å bygge et provisorisk distribusjonsnett frem til uttakssted, opprettes avtale for dette. Kunde betaler bygging av dette nettet. Hvis nettet kan benyttes som permanent nett etter frakobling av provisorisk anlegg, blir dette tatt hensyn til ved beregning av et eventuelt anleggsbidrag.

TrønderEnergi Nett har prekvalifisert en del installatører som kan utføre til- og frakobling av provisoriske anlegg til nettet. Installatørens kostnad med til- og frakobling blir fakturert kunden sammen med leien av byggstrømskap. Dersom installatøren ikke er prekvalifisert, er det nettselskapets egne montører som utfører til- og frakobling. Det påløper da et gebyr som nettselskapet fakturerer kunden.

Nettleieavtale og strømavtale

Ved tilkobling blir det opprettet nettleieavtale med TrønderEnergi Nett for energimålt, lavspent levering: NET-L.

Som kunde må du i tillegg til avtalen med nettselskapet inngå en egen avtale med den strømleverandøren du har valgt. Det er mange leverandører med ulike strømavtaler å velge mellom. Se Forbrukerrådets oversikt på www.strompris.no
  • Strømstans
  • Postadresse: TrønderEnergi Nett AS, Postboks 9480 Torgarden, 7496 Trondheim
    Fakturaadresse: TrønderEnergi Nett AS, Postboks 3243 Torgarden, 7439 Trondheim
    Leverings- og besøksadresse: TrønderEnergi Nett, Klæbuveien 118, 7031 Trondheim
  • © TrønderEnergi Nett AS | Personvern
    Webdesign og webutvikling: InCreo