Gå til innholdet

Anleggsbidrag

Anleggsbidrag er et engangsbeløp som nettselskapet krever inn fra kunden for å dekke hele eller deler av kostnaden ved å knytte kunden til fordelingsnettet.

Ordningen med anleggsbidrag gjelder:
 • Nye strømkunder som skal tilknyttes nettet
 • Eksisterende strømkunder som har behov for effektøkning som medfører at nettet må forsterkes

Hensikten med anleggsbidrag er blant annet å gi kundene signaler om de samfunnsøkonomiske kostnadene ved tilknytning og bruk av nettet.

Kundens andel av anleggsbidraget beregnes på følgende måte:

   Total investeringskostnad for det nye nettanlegget
+ Kostnader for oppgradering av eksisterende nett (forsterkning)
+ Merkostnad ved fremskynding av fremtidig reinvestering
Bunnfradrag  ( pt kr 50.000)


 = Anleggsbidrag

Bunnfradrag gis kun til tilknyttingsklare anlegg, det gis ikke til midlertidige anlegg.

Kunde/utbygger kan velge å utføre gravearbeider i egen regi. Det gis ikke bunnfradrag på denne kostnaden.

Anleggsbidrag beregnes i hele TrønderEnergi Nett sitt forsyningsområde etter enhver tids gjeldende regelverk: "Forskrift om økonomisk og teknisk rapportering, inntektsramme for nettvirksomheten og overføringstariffer" fra Norges Vassdrags- og Energidirektorat gjeldende fra 01.04.1999 og endringer i denne forskriften gjeldende fra 1.1.2002, samt § 5 Anleggsbidrag i Standard tilknyttingsvilkår.

 • Strømstans
 • Postadresse: TrønderEnergi Nett AS, Postboks 9480 Torgarden, 7496 Trondheim
  Fakturaadresse: TrønderEnergi Nett AS, Postboks 3243 Torgarden, 7439 Trondheim
  Leverings- og besøksadresse: TrønderEnergi Nett, Klæbuveien 118, 7031 Trondheim
 • © TrønderEnergi Nett AS | Personvern
  Webdesign og webutvikling: InCreo