Gå til innholdet
TEN11

Ofte stilte spørsmål

Måleravlesning

Hvordan kan jeg levere måleravlesning?
Du kan få avlesningsvarsel direkte på mobil eller e-post. Det er tre måter å sende inn måleravlesning:
Internett: Registrer avlesning på Din Side. Velg ditt anlegg og registrer avlesning.
SMS: Første gang skriver du <målernummer> og <måleravlesning> og sender til 07250. Eks.  12345 6789 (ant siffer kan variere).
Hvis du har flere målere, gjenta registrering for hver enkelt måler. Send avlesning  ved å skrive <målernr.1>  <måleravlesning> til 07250, <målernr.2> <måleravlesning> til 07250 osv.
Telefon: Måleravlesningstelefonen er selvinstruerende. Når du ringer vil den automatiske svareren fortelle deg hva du skal gjøre. Ring 07250 og velg 1 for automatisk måleravlesning.
Får jeg påminnelse om måleravlesning?
Du kan få påminnelse om måleravlesning på e-post og SMS.
Du kan abonnere på varsling på e-post eller SMS ved å gå inn på Din Side. 
Hvor ofte må jeg lese av måleren?
Vi ønsker at du leser av måleren ​hver måned. Måleravlesning kan du blant annet levere på Din Side.
Jeg er bortreist når det er avlesning, hva gjør jeg?
Da kan du sende inn måleravlesning før du reiser og når du er tilbake igjen. Er du borte over en fakturaperiode vil forbruket blir estimert ut i fra tidligere avlesning og antatt årsforbruk.
Hva skjer hvis jeg ikke leser av måleren?
Forbruket blir estimert ut i fra tidligere avlesning og antatt årsforbruk.
Hva betyr AMS?
AMS er en forkortelse for Avanserte Måle- og Styringssystemer, også kalt Smart Strøm. Norges Vassdrags- og energidirektorat (NVE) har vedtatt at innen 1. januar 2019 skal alle strømkunder i Norge ha tatt i bruk AMS.
Hva er en automatisk strømmåler?
En digital måler som sender strømforbruket ditt automatisk til TrønderEnergi Nett, slik at du slipper å lese av måleren selv.
Når kommer de automatiske målerne?
Myndighetene har bestemt at alle landets strømkunder skal få installert automatiske strømmålere (Smart Strøm) innen utgangen av 2018.
Jeg ønsker ikke en ny automatisk måler, kan jeg reservere meg?
Ingen kan reservere seg mot å få installert en automatisk strømmåler. Myndighetene har bestemt at alle strømkunder i Norge skal få måleren installert innen 1. januar 2019.
Hva er fordelen med automatisk måleravlesning?
Du slipper å lese av måleren fordi målerverdiene automatisk sendes til nettselskapet. Du får en mer nøyaktig strømregning basert på fortløpende informasjon mellom måler og forbruket ditt. De digitale strømmålerne skal også tilrettelegges for andre energi- og kunderelaterte tjenester, men det er for tidlig å si hvilke tjenester dette vil bli.
Vil innsending fungere når jeg har to SIM-kort til mitt telefonnummer?
Dersom du har 2 SIM-kort for ditt telefonnummer, såkalt tvilling-SIM, kan innsending av måleravlesning feile.
Du kan ha to SIM-kort dersom du har en ekstra mobiltelefon med samme telefonnummer, SIM-kort i nettbrett eller SIM-kort i telefonsystemet i bilen din. Retur-SMS fra oss vil da beskrive «måleravlesning er ikke registrert» og nummeret vi har mottatt SMS fra.
Selv om tvilling-SIM har samme mottakernummer som ditt vanlige SIM-kort, vil i noen tilfeller meldingen komme i fra et annet telefonnummer. Dette er fordi tvilling-SIM har et eget telefonnummer.
Ved problemer anbefaler vi deg å kontakte din teleoperatør. Dersom dette ikke løser problemet, kan du registrere avlesningen på DinSide eller ved å ringe tlf 07250.
Som byggansvarlig/vaktmester skal jeg levere måleravlesning på mange anlegg. Hvordan gjør jeg det på enkleste måte?
Her kan du gjøre registrering på flere anlegg.

Faktura

Hvor ofte får jeg faktura?
Kunder med kraftleverandører som tilbyr felles faktura for nett og strøm, vil motta månedlig faktura.
Hvordan kan jeg få ordnet avtalegiro / eFaktura?
Avtale om eFaktura / avtalegiro inngår du ved hjelp av bankID på DinSide eller direkte i nettbanken din. De fleste nettbankene gir automatisk tilbud om eFaktura når du betaler fakturaen.
eFaktura /avtalegiro kan også registreres manuelt i nettbanken. På papirfakturaen finner du eFakturareferansen/avtalegiroreferansen som må registreres.
Hvorfor er ikke min måleravlesning oppgitt på fakturaen?
Hvis din avlesning ikke er på periodesluttdato, 1. januar, 1. april, 1. juli og 1. oktober, vil vi estimere et forbruk fram eller tilbake til denne datoen.
Har du for eksempel lest av din måler 3. januar er denne avlesningen benyttet til å beregne din målerstand 1. januar, men din avlesning 3. januar vil ikke være synlig før på neste kvartals faktura.

Kan jeg få felles faktura for nettleie og strøm?

Ta kontakt med din kraftleverandør for å undersøke om denne leverandøren har avtale om felles faktura med ditt lokale nettselskap.

TrønderEnergi Nett tilbyr eksterne kraftleverandører felles fakturaløsning med nett og strøm. Dette gjør det mulig for kraftleverandører som ønsker det å kunne tilby felles faktura til sine kunder. Per i dag tilbyr Fjordkraft AS, Fortum Markets AS, NorgesEnergi AS, Trondheim Kraft AS og TrønderEnergi Marked AS  felles faktura for nett og strøm i vårt nettområde. 

Ved overgang til felles faktura for nett og strøm er det kraftleverandørens faktureringsbetingelser som gjelder. Eventuell avtalegirofullmakt for betaling av nettleie til TrønderEnergi Nett vil da bli slettet.

Kan jeg få utsatt betaling av fakturaen og hvordan ordner jeg dette?
Oppdeling eller utsettelse av faktura kan gjøres på DinSide frem til forfallsdato. Det forutsettes at dine tidligere faktura er betalt. For betalingsutsettelse etter forfall må du kontakte Kundeservice.

Flytting

Jeg skal flytte inn, hva gjør jeg for å få strøm?
For å få strøm må du ha en nettleieavtale og en strømavtale.
Nettleieavtalen avgjøres av hvor du bor, mens du selv bestemmer hvilken kraftleverandør du vil ha.
Skjema for å registrere flytting hosTrønderEnergi Nett finner du her.
For å bestille strømavtale, vennligst ta kontakt med en kraftleverandør. For opplysninger om leverandører og priser se strompris.no
Hvorfor må dere ha fødselsnummeret mitt?
Alle nettselskap og kraftleverandører er pålagt å innhente kundenes fødselsnummer. Fødselsnummer skal brukes for å sikre identifikasjon av kunden og ivareta personvernet i den nye nasjonale løsningen for informasjonsutveksling i kraftmarkedet, Elhub. Les mer
Jeg skal flytte ut, hva gjør jeg med strømmen?
Ta kontakt med TrønderEnergi Nett for å melde utflytting. Vi vil gi beskjed til din kraftleverandør som også kan videreføre din eksisterende strømavtale.
For å melde flytting i TrønderEnergi sitt nettområde, klikk her
Hvem har ansvar for melding om flytting?
Det er ditt ansvar at kundeforholdet i din gamle bolig blir sagt opp sammen med korrekt måleravlesning. Du er også selv ansvarlig for å bestille strøm og nettleie til din nye bolig.

Gjelder oppsigelse/bestilling samme anlegg, er det en fordel om nåværende og ny kunde leser av måleren sammen. Vet du ikke hvem som skal overta, må vi stenge anlegget og du er ansvarlig for forbruket frem til anlegget er stengt. Det påløper da stengegebyr. Om ny kunde registreres før stenging unngår du stengegebyr.
Hva er målepunkt ID og hvor finner jeg det?
Ditt målepunkt ID er unikt og identifiserer ditt strømanlegg.
Nummeret finner du på Din Side og øverst på side 2 på nettleiefakturaen. De første sifrene inneholder informasjon om land, bransje og løpenummer. Det er kun de åtte siste sifrene du behøver.
Målepunkt ID trenger du blant annet ved bytte av kraftleverandør.

Nettleie

Hva er nettleie?
Nettleien er det du betaler for å få fraktet strøm hjem til deg. 
Den dekker din andel av kostnadene ved å bygge, drive og vedlikeholde nettet i nettselskapets forsyningsområdet og kostnaden ved å være tilknyttet sentralnettet i Norge.
I tillegg dekkes kostnader til måling, fakturering og det lokale el-tilsyn. På toppen kommer offentlige avgifter; forbruksavgift, Enovapåslag og mva.
Hva er leveringsplikt?
Hvis du ikke har valgt kraftleverandør er nettselskapet pliktig til å levere strøm fram til du har valgt deg en kraftleverandør. Det er dette som er leveringsplikt. Leveringsplikten fra er å betrakte som en kortvarig overgangsordning, inntil du oppretter en strømavtale med ønsket kraftleverandør. Prisen på leveringsplikt er som regel høyere enn det en ordinær kraftleverandør vil kunne tilby. Nettleie kommer i tillegg til leveringsplikt.
Hva er forskjellen på nett og strøm?
For at du skal ha strøm må du ha to avtaler: En strømavtale og en nettleieavtale.
Du kan inngå strømavtale med hvilken kraftleverandør du vil, mens hvem du har som netteier avgjøres av hvor du bor.
Til nettselskapet betaler du for å få transportert strømmen hjem til deg, mens det du bruker av strøm betales til kraftleverandøren.
Hvem kan bli plusskunde?
Typiske plusskunder vil være folk som bor i boliger med solpanel på taket, eller andre boenheter eller virksomheter med egenprodusert kraft i begrenset omfang.

Plusskunder er sluttbrukere med en normal årsproduksjon som er mindre enn eget forbruk, men som i enkelte driftstimer har overskuddsproduksjon som kan mates inn i lokalt nett. 
Plusskundeordningen gjelder ikke produksjonsanlegg med krav om omsetningskonsesjon og sluttbrukere som leverer til andre sluttbrukere.

Du kan lese mer her.
Vi hjelper deg gjerne.
Kontakt oss om du ikke finner svaret du leter etter her.
  • Strømstans
  • Postadresse: TrønderEnergi Nett AS, Postboks 9480 Sluppen, 7496 Trondheim
    Fakturaadresse: TrønderEnergi Nett AS, Postboks 3243, 7439 Trondheim
    Leverings- og besøksadresse: TrønderEnergi Nett, Klæbuveien 118, 7031 Trondheim
  • © TrønderEnergi Nett AS | Personvern
    Webdesign og webutvikling: InCreo