Gå til innholdet

Kompensasjon ved langvarig strømbrudd

Ved langvarige strømbrudd på 12 timer eller mer kan du fremme krav om økonomisk kompensasjon. 

Krav må meldes innen rimelig tid etter at normal forsyning ble gjenopprettet.

For avbrudd mellom 12 og 24 timer: kr 600
For avbrudd mellom 24 og 48 timer: kr 1400 
For avbrudd mellom 48 og 72 timer: kr 2700
For avbrudd ut over 72 timer skal det gis et tillegg på kr 1300 for hver nye påbegynte tjuefiretimers periode avbruddet varer.

Dersom strømmen kommer og går, regnes strømbruddet som sammenhengende hvis strømmen er tilbake i mindre enn 2 timer mellom hvert brudd.

Det kan kreves ett beløp pr sluttbruker selv om sluttbruker har flere målepunkter og flere nettleieavtaler. Om målepunktene gir opphav til ulik størrelse på kravet, skal målepunktet som gir høyest kompensasjon legges til grunn.

For fritidsboliger kan det ikke kreves mer i kompensasjon enn det som er forventet årlig nettleie. Les mer om ordningen på NVEs nettsider.
           
Søknadsskjema
Logg inn på DinSide og velg 'Kompensasjon strømbrudd' i menyen.

Kontakt Kundeservice om søknadsskjema ønskes tilsendt i papirutgave.
  • Strømstans
  • Postadresse: TrønderEnergi Nett AS, Postboks 9480 Torgarden, 7496 Trondheim
    Fakturaadresse: TrønderEnergi Nett AS, Postboks 3243 Torgarden, 7439 Trondheim
    Leverings- og besøksadresse: TrønderEnergi Nett, Klæbuveien 118, 7031 Trondheim
  • © TrønderEnergi Nett AS | Personvern
    Webdesign og webutvikling: InCreo