Gå til innholdet
TEN10

Strømstans

Sjekk om det er strømbrudd i nettet for øyeblikket. Se strømkart

Hvis du har observert feil i nettet, så som trær over linja, brann i stolpe eller lysglimt i en nettstasjon, ber vi om at du tar kontakt med oss på telefon 73 50 00 50. 

Hva bør du gjøre hvis strømmen blir borte?

Sjekk strømkartet om det er planlagt strømutkobling der bu bor. Hvis det ikke er tilfellet, se våre tips om hva du kan sjekke på egenhånd. Strømløs - dette kan jeg sjekke selv.   

Varsel på SMS

Logg inn på DinSide og klikk på 'varsel strømstans' i menyen. Velg SMS og sjekk at ditt mobilnummer er registrert. Du vil da automatisk motta SMS før strømstans når nettet skal vedlikeholdes. 

Planlagte strømstanser varsles normalt to virkedager før utkobling. 

Dette bør du være oppmerksom på etter strømstans

Etter en strømstans kan en del elektrisk utstyr kreve omstart for å fungere som normalt igjen.  

Jordfeilbryteren kan løse ut etter strømstans dersom bryterens testknapp ikke har vært brukt minst en gang per år. Produsentene av jordfeilbrytere opplyser at bryteren vil gå i metning når testknappen ikke benyttes jevnlig og som følge av metningen vil ikke jordfeilbryteren fungere normalt etter strømstans. Ved å trykke på testknappen slik at bryteren kobler ut og gjenta dette 5-6 ganger, vil bryteren oftest fungere normalt igjen.

Gate- og veilys

Ved feil eller problemer på kommunalt veilys i Trondheim ta kontakt med Trondheim kommune:
Telefon: 72 54 63 50 (dagtid)
Telefon, Veisentralen: 175 (kveld/helg)

For feil på veilys på E6, Omkjøringsveien, Motorvei øst,
ta kontakt med Statens Vegvesen.

For feil på gatelys ellers, ta kontakt med gjeldende kommune.
  • Strømstans
  • Postadresse: TrønderEnergi Nett AS, Postboks 9480 Torgarden, 7496 Trondheim
    Fakturaadresse: TrønderEnergi Nett AS, Postboks 3243 Torgarden, 7439 Trondheim
    Leverings- og besøksadresse: TrønderEnergi Nett, Klæbuveien 118, 7031 Trondheim
  • © TrønderEnergi Nett AS | Personvern
    Webdesign og webutvikling: InCreo