Priser ved stenging, gjenåpning og annet fra 1. januar 2019

Alle priser er oppgitt inklusiv mva.

Priser for stenging av måler

Stenging og frakobling fra anlegg ved oppsigelse av kundeforhold koster kr 1 250.
Midlertidig stenging og gjenåpning av anlegg, bestilt av kunde, i en periode på
under 12 måneder koster kr 1 250 + fastbeløp på nettleie.
Stenging på grunn av at vi ikke mottar betaling koster kr 2 500.

Ved installasjonsarbeid kontakter du en elektriker for leie av byggestrømskap. 

Følgende priser gjelder for ut- og innkobling av anlegget:
Ut- og innkobling av anlegg på hverdager kl. 07-15, kr 4 600
Tillegg ved ut- og innkobling på hverdager kl. 15-21, kr 1 750
Tillegg ved ut- og innkobling på hverdager kl. 21-07, kr 2 600
Tillegg ved ut- og innkobling på helg og helligdager, kr 2 600
 
Bomtur
Følgende priser gjelder når vi møter opp til forhåndsvarslet oppdrag,
men avtalt oppdrag ikke kan utføres:
Hverdager kl. 07-15,  kr 1 750
Tillegg hverdager kl. 15-21,  kr 1 550
Tillegg hverdager kl. 21-07,  kr 2 050
Tillegg helg og helligdager,  kr 2 050 
 
Provisoriske anlegg og byggestrøm
Til- og frakobling av anlegg hverdager kl. 07-15, kr 5 800
Tillegg ved til-og frakobling hverdager kl. 15-21, kr 1 050
Tillegg ved til-og frakobling hverdager kl. 21-07, kr 2 100
Tillegg ved til-og frakobling helg og helligdager, kr 2 100
 
Målerkontroll bestilt av kunde
Når du bestiller målerkontroll og det
ikke blir funnet feil på måleren må du betale kr 2 500.

Gebyr for manuell avlesning (se retningslinjer fra NVE)
Deaktivering av kommunikasjonsmodul i automatisk strømmåler koster kr 2 812,50.
Årsgebyr for måler med med deaktivert kommunikasjonsgebyr, kr 1 750.