Elhub - en nasjonal endring i bransjen
Elhub skal være i drift fra 18 februar i år, og i forkant av dette vil bransjen være i en "frysperiode". Det betyr at det er begrensninger for hvilke type endringer vi kan utføre på kundeforhold og målere.