Nettside prosjekt.jpg

Nasjonalt anskaffelsesprosjekt:

Smartere sikring av elektrisitetsforsyningen

Nettselskaper går sammen for å realisere smartere sikring av objekter i den norske strømforsyningen.

De nye løsningene må kunne tåle både ekstremvær og ta høyde for ekstraordinære hendelser, holde uvedkommende borte, og sikre at selskapets personell har enkel adgang døgnet rundt.
 
Strømnettet i Norge bindes sammen av tusenvis av trafo-, nett- og understasjoner som skal sørge for at strømmen kommer frem.  Alt dette er samfunnskritisk infrastruktur. Flesteparten av disse stasjonene har stått i mange tiår og er i all hovedsak sikret gjennom mekaniske låseløsninger. I hverdagen betyr det tungvint og logistikk-krevende nøkkelhåndtering, inkludert risikoen for tap av nøkler og utgifter forbundet med å bytte ut de mekaniske låseanleggene. 

I forhold til dagens løsninger ønskes fremtidige løsninger å gi effekter som bedre sikkerhet, enklere administrasjon og drift, økt trygghet og lett tilgjengelighet for ansatte, og bedre adgangskontroll.  Derfor går noen av Norges største nettselskaper nå ut i markedet med en såkalt innovativ anskaffelsesmodell, for å få opp ulike løsninger og tilbud som kan dekke behovet på en smart og kostnadseffektiv måte. Bak initiativet står TrønderEnergi Nett, Hafslund Nett, NTE Nett og Troms Kraft. Til sammen har disse nettselskapene mer enn 30 000 sikringsverdige stasjoner.